E-Mācību Modulis

. Nodaļa . Nodarbība
Izlaušanās istabu pielāgošana atbilstošI dalībnieku vecumam, izcelsmes un mācību īpatnībām
60minūtes
Saprast, kā izveidot izglītības izlaušanās istabas no paša sākuma, sākot ar dalībnieku vajadzību analīzi
Nodarbības beigās, dalībniekiem vajadzētu spēt:
  • Veikt izglītojamo analīzi, lai nodrošinātu aktīvu dalību komandās
  • Noteikt dalībnieku mācīšanās stilus

Modulis parādīs izglītības izlaušanās istabas izstrādāšanu no paša sākuma.

Izglītības izlaušanās istabas koncepcija ietver sevī kopīga mērķa sasniegšanu, kā arī nepieciešamību sadarboties, lai atrisinātu problēmas un sasniegtu šo mērķi konkrētā laika posmā. Izglītības jomā sociālie konstruktīvisti aizstāv to, lai izglītojamie zināšanas veidotu, sadarbojoties savā starpā. Balstoties uz sociālo konstruktīvismu, skolotāji izmanto izlaušanās istabas, lai stimulētu komandas vai sadarbības mācīšanos (Fotaris & Mastoras, 2019; Hermanns et al., 2017). Iegūtais izglītības izlaušanās istabu dizaina kritērijs ir nodrošināt komandas dalībnieku aktīvu līdzdalību.

Kā mēs varam aprakstīt izglītības izlaušanās istabu dizaina ziņā? Kādi ir elementi, kas mums būtu jādomā, jāattīsta un jāsaskaņo viens ar otru, lai radītu efektīvu un saistošu, uz spēlēm balstītu mācību pieredzi? (Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan & Wood, 2017).

Dalībnieki

Piedāvātā ietvara pirmais solis prasa skolotājiem analizēt savus skolēnus un izveidot vajadzību mini-analīzi par to, uz ko spēles pieredzei vajadzētu tiekties. Mērķa grupas analīzes veikšana pirms cita satura izstrādes tiek uzskatīta par vispārpieņemtu stratēģiju lielākajā daļā izglītības sistēmu. Turpinot posmu procesu no Trans Disciplinary Methodology by Arnab & Clarke metodoloģijas, Dalībnieku nodaļa ir sadalīta piecās daļās, kuras pedagogiem jāņem vērā, veidojot izglītības izlaušanās istabas.

Turpinot šo soli, skolotājiem jāsniedz pamatinformācija par lietotāju tipiem, kuri mijiedarbosies ar piedāvāto spēli un kā rīkoties ar nākamajiem izstrādes soļiem.

Lietotāju Tipi

Viens procesa solis ir noteikt mērķa dalībnieku vecumu, spējas, mācīšanās stilus un vispārēju interesi par izlaušanās istabas iespējamām tēmām. Lai gūtu labumu no pieredzes, dalībniekiem jābūt pilnībā iesaistītiem un vērīgiem, tāpēc izstrādes procesā ir ļoti svarīgi ievērot dalībnieku intereses un apzināties visus iespējamos ierobežojumus. Ir svarīgi atšķirt šīs grupas mācību stilu veidus un mēģināt iekļaut mīklas, kas atspoguļo šos mācību stilus.

Izglītojamo Analīze

Kā skolotājam, jums vienmēr vajadzētu veikt izglītojamo analīzi pirms jūsu kursa / pasniegšanas uzsākšanas, kā arī pirms izlaušanās istabu izstrādāšanas. Pirms sākt plānot efektīvu mācību vidi, jums jāzina pietiekami daudz par saviem izglītojamajiem, lai rūpīgi apsvērtu, kā viņus vislabāk iepazīstināt ar saturu un spētu iesaistīt procesā. Izprotot dažādas jūsu izglītojamo īpašības uz iezīmes, palīdzēs jums izstrādāt izlaušanās istabas, kas vislabāk atbilst viņu vajadzību spektram.

Izglītojamo analīze ir mērķa izglītojamo izpratne, kā arī iepriekšēja izpratne par to, ko viņi var paveikt. Analīze var ietvert informācijas vākšanu no dažādiem avotiem, piemēram, veicot intervijas, novērojumus, pārskatot jau esošos materiālus, kā arī veicot dažādas aptaujas.

Izglītojamo analīze ir process, kurā tiek identificēta jūsu auditorija; viņu demogrāfija, priekšzināšanas, fizioloģiskās, emocionālās un sociālās vajadzības. Katra no šīm jomām ietekmēs jūsu lēmumus par izlaušanās istabu izveidi un ietekmēs mācību metodes un stratēģijas.

Šis ir vizuāls attēlojums dažādu izglītojamo raksturojumu tipu, kuri mācību dizainerim būtu jāņem vērā, veicot izglītojamo analīzi, Darcy Janzen,2016-03-25

Demogrāfiskie apsvērumi

Sākot ar vispārējas demogrāfiskās informācijas apguvi par saviem izglītojamajiem, diezgan ātri var veidot jūsu dizaina stratēģiju. Zinot studentu skaitu, viņu vecumu, studentu ģeogrāfisko atrašanās vietu, kultūras īpatnības un viņu sociālekonomisko stāvokli, parādīs, kādas mācību tehnoloģijas varat ieviest, kādus resursus piedāvājat, pedagoģiskās izvēles iespējas, kā arī mācību un saziņas metodes. Zemāk redzamajā diagrammā sniegti demogrāfiski apsvērumi, kurus mācību pedagogiem jācenšās atrast analīzes procesā.

Šis ir izglītojamo īpašību veidu vizuāls attēlojums, kurus mācību dizainerim būtu jāņem vērā, veicot izglītojamo analīzi attiecībā uz izglītojamo demogrāfiskiem apsvērumiem, Darcy Janzen, 1 April 2016

KategorijaIedarbība
Skaits & VeidsNodarbību aktivitātes (diskusijas, darbs grupās utt.) ir strukturētas tā, lai tās atbilstu klases lielumam. Komunikācijas struktūra ļauj nodrošināt atbilstošu atsauksmes un izglītojamo atbalstu.
Vecums & DzimumsValodai un piemēriem/scenārijiem vajadzētu atbilst vecuma grupām.
KultūraSaturam vajadzētu būt atspoguļotam tādā veidā, lai svešzemju valodu runātājiem būtu iespēja piekļūt rīkiem to apskatei (ierakstītas lekcijas, kas var būt apstādinātas un skatītas veirākas reizes). Kultūras uzskati par studentu / studentu un studentu / skolotāju lomām var ietekmēt mijiedarbību un komunikāciju.
Profesijas & Sociālekonomiskā darbībaNodrošināt resursus iekārtām un laboratorijām.
ĢeogrāfiskaisStudentu atrašanās vieta var ietekmēt mijiedarbību, spēju piedalīties tiešsaistes sanāksmēs un grupu darbā.

Kognitīvās un iepriekšējās zināšanas

Ir ārkārtīgi noderīgi saprast, cik daudz zināšanu un prasmju jūsu izglītojamiem jau ir, nonākot mācību vidē. Kognitīvo un iepriekšējo zināšanu dati, kurus jūs ievācat par saviem izglītojamajiem, veicot apmācāmo analīzes procesu, palīdzēs jums pieņemt efektīvus lēmumus par to, kādā veidā sākt tos apmācīt (no paša sākuma vai pielietot vairāk sarežģītas un attīstītas koncepcijas), kāda veida aktivitātes būtu vairāk nozīmīgas un interesantas, kā arī to, cik liels atbalsts (tehnoloģija, izpēte utt.) jāiekļauj. Palielinoties pieredzei, veicot izglītojamo analīzi, jūs atradīsiet plašu raksturlielumu klāstu, kas jāņem vērā, un tas ietekmēs jūsu dizaina izvēli.

Šis ir izglītojamo īpašību veidu vizuāls attēlojums, kurus mācību dizainerim būtu jāņem vērā, veicot izglītojamo analīzi saistībā ar Kognitīvām un Iepriekšējām zināšanām, Darcy Janzen, 4 April 2016

KategorijaIedarbība
Izglītības līmenisKursa saturs sakrīt ar izglītojamo meistarības līmeni. Izglītojamiem var būt līdzīgas prasmēm un pieredze, kas var ļaut īstenot reālas problēmas risināšanas aktivitātes un sadarbības grupas projektus.
Nepieciešamās prasmesIekļaujiet papildu resursus / instrukcijas, ja izglītojamie neatbilst priekšnoteikumu prasmēm.
Mācīšanās stiliIzstrādā instrukcijas, lai skolēni varētu aktīvi iesaistīties (aktīvā mācīšanās, uz problēmu / izziņu balstītas mācību aktivitātes utt.) Nodrošiniet vairāku satura prezentācijas veidus (vizuālu, tekstuālu, dzirdes). Aktivitātēm / atbalsta materiālam jāatbilst neatkarīgu / atkarīgu izglītojamo vajadzībām.
Tehnoloģijas prasmesNodrošiniet tehnoloģiju atbalstu vai prasmju attīstību, lai skolēns nonāktu vajadzīgajā prasmju līmenī. Sadarbojieties ar vietējām vai tiešsaistes palīdzības atbalsta sistēmām. Izveidojiet nepieciešamo rīku apmācības.
Mācīšanās traucējumiSadarbojieties ar Traucējumu Dienestiem, lai nodrošinātu, ka tiek apmierinātas izglītojamo vajadzības. Nodrošiniet pieejamu saturu, pielāgojiet vai nodrošiniet alternatīvas darbības, lai apmierinātu lietotāju vajadzības.

Fizioloģiskie apsvērumi

Izpratne par fiziskām problēmām, ar kurām saskaras jūsu izglītojamie, ir ļoti svarīga, lai izveidotu mācību vidi, kas atbalsta šīs vajadzības. Parasti, skolotāji var neievērot / palaist garām slēptās problēmas, ar kurām saskaras izglītojamie. Studentu fizioloģisko vajadzību ņemšana vērā ietekmēs arī izvēli par veikto darbību veidiem, satura izklāstu, kā arī piekļuvi studentu pakalpojumiem.

Šis ir izglītojamo īpašību veidu vizuāls attēlojums, kurus mācību dizainerim būtu jāņem vērā veicot izglītojamo analīzi, saistībā ar Fizioloģiskiem apsvērumiem, Darcy Janzen, 4 April 2016

KategorijaIedarbība
EmocionālitāteSaskaroties ar problemātiskām situācijām, izglītojamie parasti reaģēs pēc viņu pieredzes vai dabiskām tieksmēm. Dizaina sastatnes prezentācijas un aktivitātes, lai veicinātu dziļu koncepciju apstrādi.
Vispārējā veselībaJa netiek apmierinātas izglītojamo pamatvajadzības, tas var negatīvi ietekmēt to motivāciju un iesaistīšanos. Ja iespējams, nodrošiniet elastību kursu aktivitātēs; izveidot atbalstošu un nomierinošu vidi. Veidojiet mācību atbalsta kopienu.
VidesVajadzētu īstenot modifikācijas, pamatojoties uz izglītojamo vajadzībām un jutīgumu. Iespējams, būs jāpielāgo nepieciešamais skaņas, video un ekrāna ilgums.
Fiziski traucējumiSadarbojieties ar Traucējumu Dienestiem, lai nodrošinātu, ka tiek apmierinātas izglītojamo vajadzības. Nodrošināt pieejamu saturu; vajadzības gadījumā pievienojiet studentiem papildu atbalstu. Pielāgojiet vai nodrošiniet alternatīvas darbības, lai pielāgotos lietotāju vajadzībām.

Affektīvie / Sociālie apsvērumi

Zināšanas par izglītojamo afektīvām / sociālām īpašībām, var palīdzēt skolotāju darbam. Tie var ietvert studenta paštēlu, pagātnes pieredzi, kas veido studenta priekšstatu par mācībām, un citus apsvērumus, kas uzskaitīti zemāk. Tie ietekmē motivācijas elementus, kurus izvēlaties iekļaut, lai atbalstītu studentus.

Šis ir izglītojamo īpašību veidu vizuāls attēlojums, kurus mācību dizainerim būtu jāņem vērā, veicot izglītojamo analīzi saistībā ar Affektīviem / Sociāliem apsvērumiem, Darcy Janzen, 4 April 2016

KategorijaIedarbība
Attieksme pret kursuNorādījumiem jābūt skaidriem un atbalstošiem, jāstiprina pozitīvismu un jāsamazina negatīvā uztvere un aizspriedumi.
Motivācijas līmenisStrukturējiet darbības, kas interesēs izglītojamos. Padariet saturu atbilstošu un parādiet līdzdalības un iesaistīšanās vērtību. Atbalsts (atsauksmes, pamudinājumi utt.) visā kursā ir jāorganizē, lai uzturētu sociālo klātbūtni.
Attieksme pret seviNodrošiniet laika / stresa pārvaldības atbalsta resursus trauksmes mazināšanai. Sadaliet aktivitātes, lai izglītojamie netiek pārslogoti. Pārliecināti izglītojamie ir jāiesaista un jāuztur to motivācija. Nosakiet apmācāmā līmeņa kontroli pār aktivitātēm un saturu.
AttiecībasIzstrādājiet instrukcijas, lai skolēni aktīvi iesaistītos (aktīvā mācīšanās, uz problēmu / izziņu balstītas mācību aktivitātes utt.) Nodrošiniet daudzveidīgu satura prezentācijas veidus (vizuālu, tekstuālu, dzirdes). Darbībām / atbalstam vajadzētu pievērsties neatkarīgu / atkarīgu izglītojamo vajadzībām.
InteresesIzstrādājiet mijiedarbības un aktivitātes, kas atbilst izglītojamo interesēm. Interese ir jāsaglabā visa kursa garumā, uzrādot jaunus izaicinājumus un iespējas izglītojamajiem iesaistīties jaunos veidos.

Tagad, kad jūs izprotat šos jēdzienus, varat tos pielietot praksē un labāk sagatavoties savas izlaušanās istabas izveidei.

Materiāli un resursi
Clarke, S., Peel, D., Arnab, S., Morini, L., keegan, H., & Wood, O. (2017). EscapED: A Framework for Creating Educational Escape Rooms and Interactive Games to For Higher/Further Education. International Journal of Serious Games , 4(3), 73-86. https://doi.org/10.17083/ijsg.v4i3.180 A means to foster STEM interest: A mystery room at Banksia Gardens Community Services. https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050218-064950/unrestricted/FirestormD18_Final_Booklet.pdf Escape Room Games: Can you transform an unpleasant situation into a pleasant one? Markus Wiemker, Errol Elumir, Adam Clare November, 2015. https://thecodex.ca/wp-content/uploads/2016/08/00511Wiemker-et-al-Paper-Escape-Room-Games.pdf Pan, R., Lo, H., & Neustaedter, C. (2017). Collaboration, awareness, and communication in real-life escape rooms. In Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems Bassford, M. L., Crisp, A., O'Sullivan, A., Bacon, J., & Fowler, M. (2016). CrashEd–A live immersive, learning experience embedding STEM subjects in a realistic, interactive crime scene. Research in Learning Technology, 24(1), 30089. Instructional design/Learner analysis/what when why. https://en.wikiversity.org/wiki/Instructional_design/Learner_analysis/what_when_why Eastham, N. (2011). Learner analysis. University of Northern Colorado. Retrieved from https://www.unco.edu/cetl/sir/sizing_up/learner_analysis.html Justice, L. K. (2003). Learner/context analysis. Kent State University. Retrieved from https://www.personal.kent.edu/~lkjusti1/objectivelyspeaking/learner_context_analysis.htm Lsulami, R. A. (n.d.). Learner analysis. Blendspace by TES. Retrieved from https://www.tes.com/lessons/Wf12BNREPMrbBg/learner-analysis Lynne (2012). 5 ways learner analysis will impact instructional design. Langevin Learning Services. Retrieved from https://www.langevin.com/blog/2012/09/17/5-ways-learner-analysis-will-impact-instructional-design/ Stolovitch, H. D. & Keeps, E. J. (2008). Learner analysis. Harold D. Stolovitch & Associates Learning & Performance Solutions: Los Angeles, CA. Retrieved from https://www.hsa-lps.com/E_News/ENews_Oct08/mainFrame_Oct08.htm Eastham, N. (2011). Instructional Design Course: Learner analysis (Web resource). University of Northern California. Retrieved from https://www.unco.edu/cetl/sir/sizing_up/learner_analysis.html (Links to an external site.) Justice, L. K. (2003). Learner/Context Analysis (Web resource). Retrieved from http://www.personal.kent.edu/~lkjusti1/objectivelyspeaking/learner_context_analysis.htm (Links to an external site.)