Partneri

STEAMER intelektuālais rezultāts tapis Eiropas konsorcijā, peteicoties ERASMUS+ KA2 programmas atbalstam skolu izglītībai un inovāciju veicināšanai, sadarbojoties sešām publiskajām un privātajām dažādu Eiropas valstu organizācijām no Francijas, Beļģijas, Bulgārijas, Itālijas, Latvijas un Kipras.

LogoPsyCom ir Beļģijas organizācija, kas specializējas izglītībā personām ar īpašām vajadzībām, ieskaitot disleksiju, disgrāfiju u.c. Visi runas speciālisti ir eksperti savā jomā, kuru ekspertīzes tiek izmantotas klīnikās un universitātēs.

Les Apprimeurs ir Francijas kompānija, kas specializējas digitālo risinājumu komā, pielāgotu izglītībai, kurltūrai un apmācību sektoram.

Citizens In Power (CIP) ir neatkarīga nevalstiska bezpeļņas organizācija no Kipras, kas fokusēta uz cilvēku vajadzībām un motivāciju iesaistīties sabiedrības sociālajā un pilsoniskajā dzīvē. Organizācija nodrošina materiālus, apmācību jomās par izglītību, iekļaujošu sabiedrību, uzņēmējdarbību, biznesu, kultūru, darba tirgu un mūžizglītību. CIP darbība galvenokārt vērsta uz izglītības, uzņēmējdarbības, mūžizglītības attīstību Kiprā un ārvalstīs. Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu CIP sadarbojas ar Kipras vadošajām universitātēm, nevalstiskajām un pētniecības organizācijām, lai izstrādātu projektus un nodrošinātu nepieciešamos materiālus. CIP uztuur vērtīgu profesion''aļu, pasniedzēju, ekspertu tīklu, kam ir pieredze gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.

Work in Progress ir pasākumu organizācija, kuras pamatdarbība saistās ar tūrisma pakalpojumu veicināšanu. Organizācijas misija ir izstrādāt un ieviest interaktīvu kultūras un tūrisma pieredzi, piedāvājot inovatīvu risinājumu Itālijas kultūras mantojuma pieejamībā. Mērķis ir iveidot formātu, kurā cilvēkiem baudīt saistošu, interaktīvu, iesaistošu pieredzi apgūtot jaunas vietas..

Liepājas Raiņa 6.vidusskola atrodas Latvijas rietumos Baltijas jūras krastā Liepājā. Skola nodrošina augstas kvaltātes izglītības pakalpojumu vairāk kā 600 skolēniem no 5. -12.klasei. Skola ir viena no valsts vadošajām skolām inovāciju un informācijas tehnoloģiju jēgpilnas izmantošanas uzlabošanas ziņā.

Mērķis ir veicināt starptautiskas izglītības nozīmi, iesaistoties starptautiska un nacionāla līmeņa projektos, uzlabot darbinieku un skolēnu dzīves prasmes un kompetences, veicinot svešvalodu, uzņēmējdarbības, IKT, starpkultūru un līderības prasmju apgūšanu. Mēs esam viena no Microsoft Showcase skolām, eTwinning, Junior Achievement, EcoSkolām un Erasmus vēstnieku skolām, kas nacionālajā un starptautiskajā līmenī dalās labās prakses piemēros.

Organizāciju raksturojošie atslēgvārdi ir: tehnoloģijas, uzņēmējdarbība, vides un starptautiska izglītība. Mūsu vīzija ir attīstīt skolēnos sociālās, personiskās un profesionālās prasmes un kompetences, izmatojot inovatīvas, radošas uz tehnoloģijām un līderību balstītas mācību metodes, lai veidotu veselu, sociāli aktīvu, vērtībās balstītu un atbildīgu personību.

32.vidējā valodu skola “St. Kliment Ohridski ” atrodas Bulgārijas galvaspilsētas Sofijas centrā, tā ir dibināta 1896.gadā un ir kļuvusi par lielāko un atzītāko skolu Sofijā, nodrošinot izglītības pakalpojumu vairāk kā 2000 skolēniem no 1.-12.klasei. Skola lepojas ar augsti motivētu un kvalificētu personālu, pierādot savu nopelnu ne tikai ar ikdienas darbu izglītības jomā, bet arī piedalīšanos vairākos Eiropas un valsts izglītības projektos gan kā koordinators, gan kā partneris.

Skola ir specializējas svešvalodu apguvē, un angļu valodu māca no pirmās līdz 12. klasei. Otrajā klasē tiek ieviesta otra svešvaloda. Skola saviem audzēkņiem piedāvā bilingvālu vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, mākslas un filozofijas izglītību. Šie priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā vidusskolas līmenī.