Mūsu ambīcijas

 

Jaunākie PISA pētījumi (2018) liecina, ka katrs piektais jaunietis Eiropā nav apguvis nepieciešamās STEAM prasmes, kas svarīgas ir darba tirgū mūsdienu ekonomikas apstākļos, tādēļ svarīgi ir veicināt Eiropas jauniešu STEAM prasmju līmeni.
Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi veicināt skolēnu iesaistīšanos un motivāciju, piedāvājot inovatīvus mācīcību risinājumus. Mēs esam pārliecināti, ka izlaušanās istabas un spēļu koncepcijas modelim var būt ļoti pozitīva loma uzlabojot izglit;ibu kopumā, jo īpaši STEAM mācību priekšmetu mācišanos.

Tāpēc mēs izstrādājām STEAMER. Šī eiropas projekta mērķis ir izveidot metodiku, rīkus un praktiskus piemērus izlaušanās istabām, kas pielāgotas vidusskolas izglītībai STEAM jomās.

Pedagoģiskie resursi

 

Pedagoģijas ceļvedis

Scenāriji un stundu matriāli

Izlaušanās istabu ceļvedis

STEAMER radītājs

E-mācību modulis

Īstenošanas rokasgrāmata

Eiropas partnerība

STEAMER ir projekts, kurš tiek īstenots laika periodā no 2019.gada decembra līdz 2021.gada Novembrim ERASMUS+ programmas (KA2 apakšgrogammas Inovāciju veicināšanas un labās prakses apmaiņa ietvaros). Viss projekta laikā radītais saturs tapis sadarbojoties 6 Eiropas organizācijām, apvienojot viņu know-how, sadarbības tīklu, labo praksi un pieredzi.

Projektā radītie rezultāti tapuši ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu, taču Eiropas Komisija neatbild par saturu vai tā izplatīšanu. Saturs atspoguļo tikai autooru uzskatus un Komisija nav atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmatošanu.