Īstenošanas rokasgrāmata

 

Izpildīšanas rokasgrāmatas mērķis ir parādīt STEAMER projekta rezultātus, kā arī atsauksmes par panākumiem un problēmām dažādos posmos.

Piedāvātie faili ir lapu jeb “fišu” formātā, ko snieguši visi šī projekta partneri.

Jūs atradīsiet divu veidu lapas:
• Pieredzes atgriezeniska saite
• Vadlīnijas šo pedagoģisko līdzekļu ieviešanai savā klasē.

Vai esat gatavs sākt?

Pieredzes atgriezeniska saite

Beļģija

Bulgārija

Francija

Itālija

Latvija

Vadlīnijas

Kas skolotājam iepriekš jāsagatavo (ER (Escape Room) izveidei)?

Kā sazināties ar skolas infrastruktūru un kolēģiem?

Kādas potenciālās partnerības ar ārējiem dalībniekiem/vecākiem/ieinteresētajām personām jūs varat izveidot un kā?

Kā sagatavot izlaušanās sesiju ar skolēniem?

Kādi ir praktiskie īstenošanas padomi (telpas iestatīšana utt.)?

Kas jums ir nepieciešams, lai ievērotu drošības pasākumus un/vai
noteikumus?

Kā gūt labumu no izlaušanās istabas?