E-Mācību Modulis

Tests 2. Nodaļa

Q1. Kas padara izlaušanās istabu par labāku izglītojošu darbību un pieredzi?

a. Rūpīga mīklu plānošana.
b. Atgriezeniskās saites process, lai palīdzētu studentiem pārdomāt aktivitāti.
c. Piemērotu mācību mērķu izvēle.
d. Par prioritāti izvirzīt izglītības mērķus, nevis izklaidi.

Q2. Kura ir Spēles Meistara loma (-as)?

a. Vadīt instruktāžu.
b. Vadīt atgriezeniskās saites procesu.
c. Izskaidrot drošības noteikumus.
d. Plānot Izlaušanās Istabas aktivitātes.

5. Nodarbība

Q3. Izvēlieties pareizo teikumu:

a. Efektīvas izglītojošas spēles izveidei izšķiroša nozīme ir jautrībai un mācībām.
b. Efektīvas izglītības spēles izveidei izšķiroša nozīme ir jautrības un mācīšanās līdzsvaram.
c. Efektīvas izglītojošas spēles izveidei izšķiroša nozīme ir mazāk jautrībai un vairāk mācīšanās.

Q4. Izvēlieties pareizo teicienu

a. Labas izlaušanās istabas ir veidotas tā, lai tās varētu atrisināt vienatnē, lai spēlētājiem nebūtu jāsazinās un jāsadarbojas, lai atrisinātu mīklas.
b. Labas izlaušanās istabas ir veidotas tā, lai tās nevarētu atrisināt visi spēlētāji, ja ne sazināties un sadarboties, lai atrisinātu mīklas.
c. Labas izlaušanās istabas ir veidotas tā, ka tās nevar atrisināt vienatnē, lai spēlētājiem būtu jāsazinās un jāsadarbojas, lai atrisinātu mīklas

Q5. Kurām trim STEAM prasmēm ir ļoti maz uzmanības klasēs, taču tās ir ļoti vērtīgas STEAM izglītībai:

a. Statistika, argumentācija un ar datiem pamatota lēmumu pieņemšana;
b. Aprēķināšana, problēmu risināšana un mērīšana;
c. Mācīšanās darot, mācīšanās mācīties, mācīšanās būt.

6. Nodarbība

Q6. Izvēlieties pareizo definīciju:

a. Brifings ir drošības noteikumu kopums.
b. Brifings ir spēles instrukciju kopums.
c. Brifings ir spēles stāstījuma kopsavilkums.
d. Brīfings ir īss misijas mērķu skaidrojums
e. Briifings ir viss, kas minēts iepriekš.

Q7. Pabeidziet teikumus:

a. Debrifings jeb atgriezeniskās saites process ir kritiska, jo…
b. Izglītojamiem vajadzētu mainīties …
c. Piecas dažādas atgriezeniskās saites jautājumu grupas ir: Jūtas, …… , ……., ………., ……….. .

Q8. Kāpēc ir svarīgi pārvietot skolēnus no izlaušanās istabas uz atgriezeniskās saites istabu?

a. Lai skolēni izklaidētos.
b. Lai ļautu jūsu audzēkņiem garīgi atstāt istabu.
c. Lai ļautu spēles meistaram sagatavot izlaušanās istabu.

7. Nodarbība

Q9. Nosauciet vismaz 5 dažādus spēles meistara uzdevumus:

1) __________________________________
2) __________________________________
3) __________________________________
4) __________________________________
5) __________________________________

Q10. Labs spēles meistars tiek salīdzināts ar:

a. labs ugunsdzēsējs
b. labs skolotājs
c. labs instruktors.

Q11. Kādas ir spēles meistara galvenās iezīmes saskaņā ar nodarbības saturu?

a. taisnīgums un vienlīdzība;
b. uzmanība un elastība;
c. stingrība un precizitāte.

8. Nodarbība

Q12. Cik reizes autori iesaka pārbaudīt izlaušanās istabu?

a. Vienreiz.
b. Divreiz.
c. Trīs reizes.
d. Četras reizes.

Q13. Alfa testētāji ir

a. Ģimenes locekļi.
b. Iekšējie darbinieki.
c. Faktiskie produkta lietotāji.

Q14. Nosauciet vismaz trīs nodarbībā minētos atgriezeniskās saites veidus:

a.
b.
c.

Atbildes

Q1:
Q2: b, d
Q3: b
Q4: c
Q5: a
Q6: e
Q7: Atklātas atbildes
Q8: b
Q10: b
Q11: b
Q12: d
Q13: b
Q14: diskusija, anketa, Dixit kartes.