E-Mācību Modulis

Tests 4. Nodaļa

12. NODARBĪBA

Q1. Kuras ir mīklas pamatstruktūras sastāvdaļas?

a. Izaicinājums, mājiens, risinājums
b. Izaicinājums, risinājums, atlīdzība
c. Izmēģinājums, risinājums, atlīdzība

Q2. Kuri ir 5 puzles elementi?

a. izaicinājums, latents, pārsteigums, loģika, padomi
b. izaicinājums, plūsma, loģika, pārsteigums, latents
c. latents, pārsteigums, loģika, izaicinājums, pavedieni

Q3. Kāda veida mīklas kods varētu saturēt šādus simbolus?

a. Braila raksts
b. Morzes kods
c. Cūkas šifrs

13. NODARBĪBA

Q1. Kā saucas augstāk ilustrētā struktūra?

a. Atvērtais ceļš
b. Lineārais ceļš
c. Horizontālais ceļš

Q2. Kāpēc lineārais ceļš nav īpaši labi piemērots izglītojošām izlaušanās istabām?

a. Tas ir pārāk viegli atrisināms
b. Tas neliek skolēniem sadarboties
c. Ta sir garlaicīgs

Q3. Kāds ir piemērotais spēlētāju skaits, lai izspēlētu lineārā ceļā veidotu secību?

a. Līdz 4 cilvēkiem
b. 4 – 6 cilvēki
c. 8 – 10 cilvēki

14. NODARBĪBA

Q1. Kā saucas augstāk ilustrētā struktūra?

a. Multilineārais ceļš
b. Atvērtais ceļš
c. Piramīda

Q2. Kas ir meta-mīkla?

a. Mīkla, ar kuru beidzas izlaušanās spēle
b. Mīkla, kuras atrisināšanai nepieciešams iegūt atbildes uz visiem iepriekšējiem uzdevumiem
c. Abstrakta mīkla

Q3. Kas ir kriptekss?

a. Šifrēta pārnēsājama glabātuve, kas pirmo reizi parādījās 2003. gadā Dena Brauna “Da Vinči kodā”
b. Parole
c. Vēl viens Morzes ābeces nosaukums

15. NODARBĪBA

Q1. Kā saucas augstāk ilustrētā struktūra?

a. Multilineārais ceļš
b. Hatiskais ceļš
c. Atvērtais ceļš

Q2. Kas, pēc Nikolsona domām, ir piramīda?

a. Neatlarīgs mīklu ceļa veids
b. Hibrīda struktūra ar lineāriem, atvērtiem un multilineāriem ceļiem, kuras shēma izskatās pēc piramīdas
c. Izlaušanās spēle Ēģiptes piramīdu tematikā

16. NODARBĪBA

Q1. Google Forms ir visvairāk piemērots:

a. Lineārā ceļa izlaušanās istabas izveidei
b. Atvērtā ceļa izlaušanās istabas izveidei
c. Multilineārā ceļa izlaušanās istabas izveidei

Q2. Genially ir visvairāk piemērots:

a. Lineārā ceļa un Atvērtā ceļa izlaušanās istabu izveidei
b. Atvērtā ceļa un Multilineārā ceļa izlaušanās istabu izveidei
c. Multilineārā ceļa un Lineārā ceļa izlaušanās istabu izveidei

17. NODARBĪBA

Q1. Kāds ir pirmais solis, kas jāsper pirms visu digitālo rīku izpētes?

a. Definēt estētiku
b. Definēt krāsu shēmu
c. Definēt vajadzības

Q2. Kā sauc licenci, kurai jāpievērš uzmanība, meklējot tiešsaistes resursus?

a. Creative Creation
b. Creative Commons 
c. Design Commons 
d. Common Copyright 

Q3. Kāds ir pirmais solis, kas jāsper, izstrādājot jūsu izlaušanās istabu praktiskā satura ziņā?

a. Izstrādāt estētiku
b. Noformēt laika skalu
c. Izstrādāt ceļvedi
d. Izstrādāt grafiku

18. NODARBĪBA

Q1. Kuru procesu jūs izdzīvojat, veidojot mīklu?

a. No jautājuma, kuru vēlaties uzdot, līdz atbildei
b. Sākot no mīklas veida līdz atbildei
c. Sākot no pedagoģiskajiem mērķiem līdz jautājumiem

Q2. Kam jābūt skaidram jūsu mīklās?

a. Mērķis, soļi, atbilde
b. Mērķis, atbilde, dizains
c. Atbilde, jautājums, modelis

19. NODARBĪBA

Q1. No kurienes rodas specifiskie mācību traucējumi?

a. Invaliditāte
b. Nejaušs cēlonis
c. Neirobioloģiskais cēlonis

Q2. Tikai vienā no šīm atbildēm ir trīs reāli specifiski mācību traucējumi. Vai varat noteikt, kura?

a. Disleksija, Dispraksija, Dislogija
b. Dizentrija, Diskalkulija, Disleksija
c. Dispraksija, Disgrāfija, Disleksija

Q3. Kurš no šiem specifiskajiem mācību traucējumiem ir visizplatītākais?

a. Dispraksija
b. Disleksija
c. Diskalkulija

Q4. Kurā no šīm iespējām ir satur tikai ieteiktos teksta fontus priekš Dys-skolēniem

a. Arial, Comic Sans MS
b. Arial, Century Gothic, OpenDys 
c. Trebuchet, Times new Roman 

Q5. Kā sauc fenomenu, kad vienlaikus ir vairāki SLD (Specifiskie Mācību Traucējumi)?

a. Līdzāspastāvēšana
b. Multi-dys
c. Pluri-dys

20. NODARBĪBA

Q1. Kurš no šiem uzdevumiem neatbilst spēles vadītāja lomai?

a. Paskaidrot noteikumus
b. Monitorēt istabu
c. Dot mājienus
d. Neviens no šiem

Q2. Kāds var būt noteikums mājienu došanai?

a. Spēles vadītājs var dot mājienus, kad vien dalībnieki to lūdz
b. Spēles vadītājs var dot mājienus, piemērojot par to laika sodu
c. Spēles vadītājs var noteikt konkrētu skaitu mājienu, ko dalībnieki var saņemt
d. Visi iepriekšminētie varianti

Atbildes

12. Nodarbība

Q1: b
Q2: c
Q3: c

13. Nodarbība

Q1: b
Q2: b
Q3: a

14. Nodarbība

Q1: b
Q2: b
Q3: a

15. Nodarbība

Q1: a
Q2: b

16. Nodarbība

Q1: a
Q2: b

17. Nodarbība

Q1: c
Q2: b
Q3: c

18. Nodarbība

Q1: c
Q2: a

19. Nodarbība

Q1: c
Q2: c
Q3: b
Q4: b
Q5: a

20. Nodarbība

Q1: d
Q2: d