E-Mācību Modulis

. Nodaļa . Nodarbība
Izglītības mērķu un rezultātu nozīme
60minūtes
Šīs nodarbības mērķis ir izskaidrot izglītības mērķu un rezultātu nozīmi un nodrošināt izpratni par STEAM prasmju nepieciešamību STEAM izglītojošo izlaušanās istabas kontekstā. Nodarbības laikā izglītojamie sapratīs atšķirību starp parasto izlaušanās istabu un izglītojošo.
Šīs nodarbības beigās dalībniekiem jāspēj:
  • Izprast atšķirību starp izglītojošām un izklaidējošām izlaušanās istabām
  • Izprast izlaušanās istabas metodes nozīmi izglītībā
  • Izprast raksturīgās iezīmes, kas piemīt izglītojošai izlaušanās istabai
  • Izpildīt uzdevumus, kuru izpildei nepieciešamas STEAM prasmes

Tāpat kā visu izglītojošo spēļu noformējumā, arī laba izglītojošās izlaušanās istabas izveide nav vienkārša, bet ietver pareizas izklaides un spēlējamības kombinācijas apvienošanu ar paredzētajiem mācību rezultātiem, kas iegulti nemanot un nemazinot pašu spēli.

Tieši šādam jautrības un mācīšanās līdzsvaram ir izšķiroša nozīme efektīvas izglītojošas spēles izveidē, un to var sasniegt tikai dizaineri, kuriem ir pareizs izglītības un spēļu noformēšanas prasmju apvienojums un laiks, kas veltīts prototipu veidošanai un testēšanai. Izlaušanās istabas priekšrocība ir tā, ka tās ir viegli modelējamas un pārbaudāmas, un tās var pārbaudīt daļās, nevis tikai kopumā. Videospēļu izstrāde ir ārpus vairuma skolotāju kompetences, taču izlaušanās spēles var izveidot ikviens, kam ir iztēle. Ar pareizu pieeju un pieredzi gandrīz jebkuru izlaušanās istabu var pārvērst par izglītības procesu, un pedagogu loma ir vadīt, koordinēt un uzraudzīt šo procesu, mērķtiecīgi saglabājot mācību mērķus un uzdevumus.

Ir vairāki pedagoģiski iemesli, kāpēc izglītojošas izlaušanās spēles piedāvā derīgu un saistošu pieeju mācībām. Tālāk ir norādīti iemesli, kas saistīti ar tā dēvēto transversālo vai mīksto prasmju attīstību:

Iesaistīšanās  

Pats fakts, ka spēlē aizraujošu, no laika atkarīgu, iegremdējošu spēli, var būt saistošs daudziem izglītojamajiem (lai arī ne visiem), un spēles fiziskais raksturs reālajā pasaulē piedāvā visaptverošu spēles pieredzi, kas ir motivējoša daudziem cilvēkiem. Turklāt labi izstrādāta Izglītības izrāvienu istaba, iespējams, baro intelektuālo zinātkāri, kas ir STEAM ļoti vajadzīga prasme.

Sociālās prasmes

Izklaides istabas piedāvā skolēnu grupām iespēju kopīgi strādāt, lai risinātu mīklas, gūstot zināšanu un citu ieskatu priekšrocības. Labas izlaušanās telpas ir veidotas tā, ka tās nevar atrisināt vienatnē (piemēram, lai atrisinātu kodu, viņiem vajadzīgi divi cilvēki dažādās vietās), lai spēlētājiem būtu jāsazinās un jāsadarbojas, lai atrisinātu mīklas.

Laterālā domāšana (jeb spēja domāt ārpus šabloniem)

Daudzas problēmas un mīklas, ar kurām spēlētāji saskaras izlaušanās istabās, liek viņiem domāt savādāk nekā parasti, un objektus un idejas apvienot jaunos veidos. Šāda veida domāšana ir būtisks pamats radošumam un jauninājumiem.

Problēmu risināšana

Izlaušanās istabās tiek piedāvātas dažādas dažāda veida mīklas, sākot no kodiem, cipariem un tradicionālajām mīklas, līdz objektu un sarežģītu digitālo mīklu atrašanai vai manipulēšanai. Spēlētājiem tiek piedāvātas dažādas problēmas, kas viņiem jāatrisina, iegūstot prasmes pārdomāt problēmas un izstrādāt pieejas to risināšanai.

Noturība un elastība

jo spēlētāji attīstās arī tad, kad vairākkārt mēģina dažādos veidos atrisināt mīklas, un radoši, radot dažādus jaunus risinājumus.

Laika vadība

kas var būt arī izaicinājums. Kopā ar sadarbību šī prasme var veicināt vispārēju personisko resursu pārvaldību.

Visas šīs prasmes tiek sasniegtas lielākā vai mazākā mērogā, piedzīvojot jebkuru izlaušanās istabu. Tomēr tas, kas faktiski var padarīt gandrīz jebkuru izlaušanās istabu par izglītojošu, ir laiks, kas pavadīts atgriezeniskās saites procesam, kurā dalībnieki tiek virzīti domāšanas procesā, kur viņiem ir iespēja apzināti apzināties, ko viņi ir sasnieguši un kā tas ir paveikts. Tas palīdz attīstīt vienu no vissvarīgākajiem prasmju veidiem mūsdienu izglītības sistēmā – metakognitīvās prasmes.

Papildus šīm transversālajām prasmēm izlaušanās istabas piedāvā lielu potenciālu, lai uzsāktu mācību priekšmetu apguvi, šajā gadījumā STEAM. Izlaušanās istabu mehānika ir balstīta uz mīklas, uzdevumiem, puzlem utt., lai satura priekšmetus dabiski integrētu spēlē. Katru izlaušanās telpas soli var veidot, lai stimulētu vai pārbaudītu īpašas zināšanas vai spējas, padarot to par efektīvu mācību vidi arī mācību priekšmeta saturam.

Tādas STEAM prasmes kā statistika, argumentācija un uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana, kas ir tik vēlamas STEAM izglītībā, bet tradicionālajā STEAM klasē aizņem maz vai gandrīz nevienu vietu, tiek pastāvīgi pielietotas, kopīgi risinot mīklas, jo dalībniekiem jāizdara pareizu lēmumu, pamatojoties uz savākto statistiku, argumentiem un datiem.

Lai izdarītu secinājumu par izglītības mērķu un STEAM prasmju apguves nozīmi, visa izglītojoša izlaušanās istabas ideja un jēdziens slēpjas mācību priekšmeta akadēmisko vajadzību savienošanā ar 21. gadsimta spēju un saprāta ieaudzināšanu skolēnos.

Materiāli un resursi