Ръководство за прилагане

 

Целта на ръководството за изпълнение е да покаже резултатите от проекта STEAMER с обратна връзка относно успехите и предизвикателствата на различните етапи.

Предоставените файлове са под формата на листове или „фишове“, предоставени от всички партньори по този проект.

Ще намерите два различни вида листове:
• Листове за връщане на опит
• Насоки за прилагане на тези педагогически инструменти в собствения ви клас.

Готови ли сте да започнете?

Връщане на листове за опит

Белгия

България

Кипър

Франция

Италия

Латвия

Насоки

Какво трябва да подготви учителят
предварително(за създаването на ЕС)?

Как да общуваме с инфраструктурата на
училището и колегите?

Какви потенциални партньорства с външни
участници/родители/заинтересовани страни
можете да направите и как?

Как да подготвим сесията за ескейп стаята с
учениците?

Какви са практическите съвети за прилагане
(настройка на стаята и др.)?

На какво трябва да обърнете внимание в
мерките за безопасност и/или правилата?

Как да се възползвате от ескейп стаята?