Нашата цел

 

Последните резултати от PISA (2018) показват, че повече от един от петима младежи в Европа не притежава основните STEAM умения, необходими за множество ценни работни места в сегашната ни икономика. Ето защо е от съществено значение да се работи за подобряване на нивото на учениците от ЕС в STEAM.
Вярваме, че е от съществено значение да се насърчава ангажираността и мотивацията на учениците, като се предлагат иновативни начини за учене. Убедени сме, че концепцията за образователни стаи за бягство / игри може да играе много положителна роля за подобряване на образованието като цяло и по-специално на обучението на STEAM.

Ето защо ние проектираме STEAMER. Този европейски проект има за цел да създаде методология, инструменти и практически примери за евакуационни стаи, адаптирани за средно образование в STEAM.

Педагогически ресурси

 

Педагогическо ръководство

Пакети от сценарии и уроци

Ръководство за създаване на стая за бягство

Генератор на Steamer

Модул за електронно обучение

Ръководство за практическо изпълнение

Европейско партньорство

Steamer е двугодишен проект, финансиран от декември 2019 г. до ноември 2021 г. по програма Еразъм + (KA2, иновации и добри практики). Цялото съдържание, произведено през тези две години, е резултат от сътрудничеството между 6 европейски организации, които събраха своето ноу-хау, опит и мрежа.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.