Οι επιδιώξεις μας

 

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA (2018) καταδεικνύουν, ότι πέραν του ενός στους/στις πέντε νέους/νέες στην Ευρώπη δεν είναι καταρτισμένοι/-ες με τις βασικές δεξιότητες STEAM, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για πολυάριθμες πολύτιμες θέσεις εργασίας στα πλαίσια της παρούσας οικονομίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να δουλέψουμε για τη βελτίωση του επιπέδου των Ευρωπαίων μαθητών σε θέματα STEAM. Θεωρούμε, ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των μαθητών και τους προσφέρουμε κίνητρα μέσω της παροχής καινοτόμων μεθόδων μάθησης. Είμαστε πεπεισμένοι/-ες, ότι η ιδέα των εκπαιδευτικών δωματίων/ παιχνιδιών απόδρασης μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ θετικό ρόλο στη βελτίωση της εκπαίδευσης γενικότερα, καθώς και στην εκμάθηση των STEAM ειδικότερα.

Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάζουμε το έργο STEAMER. Το παρόν Ευρωπαϊκό έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας, εργαλείων και έμπρακτων παραδειγμάτων για δωμάτια απόδρασης, τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε θέματα STEAM για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παιδαγωγικοί πόροι

 

Παιδαγωγικός Οδηγός

Σενάρια και δέσμες μαθημάτων

Οδηγός για τη δημιουργία Δωματίων Απόδρασης

Πλατφόρμα παραγωγής Steamer

Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής

Μια Ευρωπαϊκή κοινοπραξία

Το έργο Steamer αποτελεί ένα διετές έργο χρηματοδοτημένο από το Δεκέμβριο 2019 έως και το Νοέμβριο 2021, μέσω του προγράμματος Erasmus+ (ΒΔ2, καινοτομία και ορθές πρακτικές). Το σύνολο του περιεχομένου, παραγόμενου κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών, αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ 6 Ευρωπαϊκών, οι οποίοι συνένωσαν τη τεχνογνωσία, την εμπειρία και το δίκτυό τους.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.