Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο 5 Μάθημα 22
Εισαγωγή βίντεο σε ένα Δωμάτιο Απόδρασης
60 λεπτά
Στα επόμενα μαθήματα (Μαθήματα 22 μέχρι 24), αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των τεχνικών εξαρτημάτων που μπορούν να δημιουργηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός Δωματίου Απόδρασης. Το βίντεο είναι ένα τεχνικό εξάρτημα. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές σε μορφές τύπου βίντεο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών Δωματίων Απόδρασης Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του βίντεο και τη χρήση του σε ένα Δωμάτιο Απόδρασης.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
  • Κατανοούν τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού βίντεο
  • Δημιουργήσουν εκπαιδευτικά βίντεο, ένα σε απλή μορφή και ένα άλλο σε διαδραστική μορφή.

Ορισμός των εκπαιδευτικών βίντεο

Το βίντεο είναι ένα σύνολο τεχνικών για την εγγραφή και την αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων στο υπόβαθρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο Μάθημα 21. Όταν κάποιος επιθυμεί να εξετάσει τη θέση που θα μπορούσε να λάβει το βίντεο ως εκπαιδευτική υποστήριξη ή ως αντικείμενο επικοινωνίας και έκφρασης, ανακαλύπτει το ζήτημα της εκπαιδευτικής διάστασης. Στη Γαλλία, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, “το σχολείο συμβάλλει στο έργο μιας κοινωνίας πληροφορίας και επικοινωνίας για όλους. Εκπαιδεύει τους μαθητές να μάθουν άριστα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και το μελλοντικό πολίτη να ζήσει σε μια κοινωνία της οποίας το τεχνολογικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς “. (Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, 2016). Εδώ, το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας εκφράζει την επιθυμία του να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία και ότι αυτό ξεκινά με την εκμάθηση αυτών των μαθημάτων στο σχολείο.

Τα βίντεο έχουν εισαχθεί σε όλες τις διδασκαλίες ως εκπαιδευτική υποστήριξη που επιτρέπει σε κάποιον να απεικονίσει μια εμπειρία, ένα φαινόμενο, μια διαδικασία. Τα βίντεο βρίσκουν επίσης τη θέση τους στην εκπαίδευση ως ενίσχυση της δημιουργίας και ως εργαλείο έκφρασης. Αντιμέτωπο με την εμφάνιση μιας σημαντικής χρήσης του βίντεο ως μέσου πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού μεταξύ των μαθητών, το σχολείο πρέπει να προωθήσει την εισαγωγή αυτού του μέσου σε όλα τα μαθήματα με συνετό και προσεγμένο τρόπο. Ακόμα κι αν αυτό φαίνεται προφανές, τα βίντεο που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια για να θεωρηθούν σχετικά και αποτελεσματικά από παιδαγωγική άποψη:

  • – Οι έννοιες που προορίζεται να αντιμετωπίσει το βίντεο πρέπει να είναι σαφείς.
  • – Η εκπαιδευτική πρόθεση πρέπει να είναι σαφής
  • – Ο μαθητής δεν πρέπει να χρειάζεται να ψάξει αυτό που αναζητά.

Το βίντεο πρέπει να αποτελεί μέρος μιας μαθησιακής δραστηριότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισαγάγει ένα θέμα, μια συζήτηση ή να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές.

Η χρήση των βίντεο σε ένα Δωμάτιο Απόδρασης

Το βίντεο έχει τη θέση του στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού Δωματίου Απόδρασης. Είναι δυνατόν να δημιουργήσετε ένα βίντεο για να εισαγάγετε ή να συνοδεύσετε μια αποστολή. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για τον τρόπο χρήσης των βίντεο σε ένα εκπαιδευτικό Δωμάτιο Απόδρασης:

  • Δημιουργία ενός αποσπασματικού βίντεο (teaser) για την αποστολή στην οποία θα συμμετάσχουν οι μαθητές
  • Ανακοίνωση της αποστολής στους μαθητές
  • Προσθήκη περισσότερων πληροφοριών
  • Ενσωμάτωση ενός γρίφου, μίας βοήθειας, μιας ένδειξης

Η δημιουργία ενός βίντεο teaser με το Powtoon

Το εκπαιδευτικό Δωμάτιο Απόδρασης πρόκειται να ξεκινήσει και πρέπει να ανακοινώσετε την αποστολή στους παίκτες. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να ξεκινήσετε το Δωμάτιο Απόδρασης και η παρουσίαση ενός βίντεο μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παρουσιάσετε μια αποστολή, απλώς αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει.

Το Powtoon είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα teaser της αποστολής σας. Η καθαρή και φιλική προς το χρήστη διεπαφή θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε εύκολα ένα βίντεο υψηλής ποιότητας. Αφού εγγραφείτε στην πλατφόρμα, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους powtoons από άδεια πρότυπα ή να τα προσαρμόσετε ανάλογα με το περιεχόμενο και τις ανάγκες σας. Όπως και στα περισσότερα λογισμικά παρουσίασης, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί την αρχή μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop): οι διαφάνειες και τα στοιχεία κινούνται με το ποντίκι. Μια γραμμή επεξεργασίας θα σας επιτρέψει να αναθέσετε προηγμένες λειτουργίες στα στοιχεία, όπως για παράδειγμα την εντολή εμφάνισης και εξαφάνισης ορισμένων στοιχείων.

Με τον προτεινόμενο πίνακα ελέγχου, μπορείτε να τροποποιήσετε στοιχεία, να προσθέσετε ή να εγγράψετε ήχο. Πολλά μαθήματα μέσω βίντεο είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο και σας συνοδεύουν καθ’ όλη τη διαδικασία εκμάθησης. Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να ανεβάσετε το βίντεο παρουσίασης στον υπολογιστή σας ή απευθείας στο YouTube ή στο Vimeo.

Δημιουργία διαδραστικού βίντεο με το εργαλείο H5P

Τα διαδραστικά βίντεο (επίσης γνωστά ως “IV”) αναπαράγονται σαν κανονικά αρχεία βίντεο, αλλά έχουν περιοχές με δυνατότητα κλικ ή “hotspots”, που εκτελούν μια ενέργεια όταν κάνετε κλικ σε αυτά. Μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία προβολής ή μάθησης και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του θεατή. Για να αναπαραχθούν στις ψηφιακές σας κάμερες, απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Η δημιουργία ενός διαδραστικού βίντεο είναι ουσιαστικά θέμα τοποθέτησης ενός επιπέδου αλληλεπίδρασης σε ένα υπάρχον βίντεο (ή πολλά βίντεο). Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε αυτό το επίπεδο αλληλεπίδρασης και οι τύποι πιθανών αλληλεπιδράσεων εξελίσσονται επίσης. Για να δημιουργήσετε τα διαδραστικά σας βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το YouTube, το οποίο προσφέρει επιλογές χάρτη και τελικής οθόνης ή το H5P, το οποίο σας επιτρέπει να ενσωματώσετε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων, ετικέτες, κείμενο, εικόνες, σημεία πλοήγησης, σενάρια σύνδεσης και ούτω καθεξής.

Σε αυτό το μάθημα, θα εξετάσουμε το H5P. Το H5P είναι ένα ανοιχτό και δωρεάν εργαλείο. Το διαδραστικό περιεχόμενο που δημιουργείται μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μέσα (υπολογιστές, tablet, smartphone). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή να κατεβάσετε μια προσθήκη εάν έχετε μια πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να την προσθέσετε. Είναι δυνατοί δύο τύποι δραστηριοτήτων: μια απλή δραστηριότητα με ένα μόνο διαδραστικό περιεχόμενο ή μια πολύπλοκη δραστηριότητα που αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών περιεχομένων. Για την ηλεκτρονική έκδοση, μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν τίτλο και έναν σχετικό τύπο διαδραστικού περιεχομένου από ένα αναδυόμενο μενού (drop-down menu). Μόλις δημιουργηθεί και αποθηκευτεί, είναι δυνατή η τροποποίηση του διαδραστικού στοιχείου και, στη συνέχεια, η κοινή χρήση αντιγράφοντας το σύνδεσμο.

Υλικά και Πηγές
• Académie de Poitiers. (2020). Créer une vidéo interactive pour favoriser les apprentissages à distances. Outils pour enrichir une vidéo. http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article1102 • Alava, S. (2015). Les usages vidéo des jeunes : quels intérêts pédagogiques ? https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/les-usages-video-des-jeunes-quels-interets-pedagogiques.html
Desparois, A., Lambert, C. (2013). La vidéo pédagogique au service de l’apprentissage (conférence ACPQ 2012)  https://vimeo.com/67702248

Ε1. Τι είναι το βίντεο;

α. Ένα μουσικό έργο γραμμένο από συνθέτη
β. Η οπτική αναπαραγωγή ενός πραγματικού αντικειμένου
γ. Μια τεχνική εγγραφής και προβολής μιας ακολουθίας κινούμενων εικόνων

Ε2. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι απαραίτητο κριτήριο για το εκπαιδευτικό βίντεο;

α. Το εκπαιδευτικό βίντεο πρέπει να έχει χρώμα
β. Η εκπαιδευτική πρόθεση πρέπει να είναι σαφής
γ. Οι σχετικές έννοιες πρέπει να είναι διακριτές

Ε3. Τι περιλαμβάνει απαραίτητα ένα διαδραστικό βίντεο;

α. Μια φωτογραφία ενός μεγεθυντικού φακού
β. Περιοχές με δυνατότητα κλικ
γ. Ένα γρίφο

Απαντήσεις

E1: γ
E2: α
E3: β