Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο Μάθημα
Προσαρμοζοντας το δα συμφωνα με την ηλικια, το υποβαθρο και τις μαθησιακες ιδιαιτεροτητες των συμμετεχοντων
60 λεπτά
Η κατανόηση του πως σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης από το μηδέν, ξεκινώντας με την ανάλυση των αναγκών των συμμετεχόντων
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  • Δημιουργούν ανάλυση μαθητή για να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων στις ομάδες
  • Καθορίζουν τον τύπο μάθησης των συμμετεχόντων

Αυτή η ενότητα θα επικεντρωθεί στη διαδικασία σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού δωματίου απόδρασης από το μηδέν.

Το νοηματικό πλαίσιο του Δωματίου Απόδρασης εμπεριέχει έναν κοινό σκοπό, μαζί με την ανάγκη για συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη του στόχου έγκαιρα. Στον κλάδο της εκπαίδευσης, οι κοινωνικοί κονστρουκτιβιστές (social constructivists) θεωρούν ότι οι μαθητές κατασκευάζουν τις γνώσεις όταν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Δωμάτια Απόδρασης για την ενίσχυση της ομαδικής και συνεργατικής μάθησης (Fotaris & Mastoras, 2019, Hermanns κ.α. 2017). Ένα προκύπτον κριτήριο σχεδιασμού για εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης είναι να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή μεταξύ των μελών της ομάδας.

Πως μπορούμε να περιγράψουμε ένα εκπαιδευτικό Δωμάτιο Απόδρασης αναφορικά με το σχεδιασμό του; Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη, να αναπτύξουμε και να συνδυάσουμε μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική και καθηλωτική παιχνιδοκεντρική εμπειρίας μάθησης; (Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan & Wood, 2017).

Συμμετέχοντες

Το πρώτο βήμα του προτεινόμενου πλαισίου, απαιτεί από τους καθηγητές να αναλύουν τους μαθητές τους και, στην πράξη, να κατασκευάζουν μια σύντομη ανάλυση των αναγκών σχετικά με το ποιον θα πρέπει να στοχεύει η εμπειρία του παιχνιδιού. Η διεξαγωγή μιας ανάλυσης της ομάδας-στόχου πριν τη δημιουργία του περιεχομένου είναι μια συνηθισμένη πρακτική στα περισσότερο μαθήματα και εκπαιδευτικά συστήματα. Ακολουθώντας τη σταδιακή διαδικασία που προτείνεται από τη Διεπιστημονική Μεθοδολογία των Arnab και Clarke, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού δωματίου απόδρασης ότι η εισαγωγή των συμμετεχόντων χωρίζεται σε πέντε τμήματα.

Ακολουθώντας αυτήν την εισαγωγή, οι καθηγητές θα πρέπει να δείξουν μια βασική κατανόηση των τύπων των χρηστών που θα αλληλοεπιδράσουν με το προτεινόμενο παιχνίδι και του πως θα προχωρήσουν με τα επόμενα βήματα ανάπτυξης.

Τύπος χρήστη

Ένα βήμα αυτής της διαδικασίας είναι η αναγνώριση την ηλικίας, της ικανότητας, του τρόπου εκμάθησης και του γενικού ενδιαφέροντος σε πιθανά θέματα του δωματίου απόδρασης των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόλυτα επικεντρωμένοι και προσεκτικοί προκειμένου να ωφεληθούν από την εμπειρία. Επομένως, η ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα τους και η αναγνώριση οποιουδήποτε περιορισμού είναι απαραίτητα στη διαδικασία σχεδιασμού. Είναι σημαντικό να διακρίνετε τους διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης στην ομάδα και να προσπαθήσετε να συμπεριλάβετε γρίφους που αντανακλούν αυτούς τους τρόπους εκμάθησης.

Ανάλυση Μαθητή

Ως καθηγητές, θα πρέπει πάντα να διεξάγετε μια ανάλυση μαθητή προτού ξεκινήσετε το μάθημα/διδασκαλία και πριν σχεδιάσετε το Δωμάτια Απόδρασής σας. Πριν ξεκινήσετε να οργανώνετε ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, θα πρέπει να γνωρίζετε αρκετά σχετικά με τους μαθητές σας, ώστε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου και να τους προσελκύσετε το ενδιαφέρον. Η κατανόηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των μαθητών σας, σας επιτρέπει να σχεδιάσετε το δωμάτιο απόδρασης που ανταποκρίνεται καλύτερα στο φάσμα των αναγκών τους.

Η ανάλυση μαθητή είναι η κατανόηση των μαθητών-στόχων και η έγκαιρη κατανόηση του τι μπορούν και θα κάνουν. Η ανάλυση πιθανώς να εμπεριέχει την συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές, διεξάγοντας συνεντεύξεις, παρατηρώντας, αξιολογώντας υπάρχον υλικό και έρευνες. Η ανάλυση μαθητή είναι η διαδικασία αναγνώρισης του κοινού σας: τα δημογραφικά τους στοιχεία, την προϋπάρχουσα γνώση τους, τις σωματικές τους και συγκινησιακές και κοινωνικές τους ανάγκες. Ο καθένας από αυτούς τους τομείς θα καθορίσει τις σχεδιαστικές σας επιλογές και θα επηρεάσει τις εκπαιδευτικές μεθόδους και στρατηγικές που θα επιλέξετε να εφαρμόσετε.

Η ανάλυση των μαθητών είναι η διαδικασία αναγνώρισης του κοινού σας: τα δημογραφικά στοιχεία τους, οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, οι σωματικές και συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Καθένας από αυτούς τους τομείς θα καθορίσει τις επιλογές σχεδιασμού σας και θα επηρεάσει τις μεθόδους και τις στρατηγικές εκπαίδευσης που επιλέγετε να εφαρμόσετε.

Αυτή είναι μια οπτική αναπαράσταση των ειδών των χαρακτηριστικών των μαθητών που ένας σχεδιαστής μαθημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης μαθητών, Darcy Janzen, 2016-03-25

Δημογραφικά κριτήρια

Το να ξεκινήσετε μαθαίνοντας γενικές δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές σας, μπορεί να διαμορφώσει αρκετά γρήγορα τη στρατηγική σχεδιασμού σας. Γνωρίζοντας τον αριθμό των μαθητών, την ηλικία τους, τη γεωγραφική τους θέση, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους και το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο, θα σας οδηγήσει στο ποιες μαθησιακές τεχνολογίες μπορείτε να εφαρμόσετε, ποιες πηγές μπορείτε να προσφέρετε, στις παιδαγωγικές επιλογές και μεθόδους διδασκαλίας και επικοινωνίας. Το διάγραμμα παρακάτω παρέχει τα δημογραφικά κριτήρια το οποία θα πρέπει να φροντίσουν να εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία μαθησιακής ανάλυσης.

Αυτή είναι μια οπτική αναπαράσταση των ειδών των χαρακτηριστικών των μαθητών που ένας σχεδιαστής μαθημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών κατά τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης μαθητών, Darcy Janzen, 4 Απριλίου 2016

ΚατηγορίαΕπιπτώσεις
Μέγεθος & ΦύσηΟι δραστηριότητες του μαθήματος (πίνακες συζητήσεων, ομαδική εργασία κ.λ.π.) έχουν δημιουργηθεί για να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της τάξης. Η δομή επικοινωνίας ανοίγει το δρόμο στην ικανοποιητική ανατροφοδότηση και στη στήριξη των μαθητών.
Ηλικία & ΦύλοΗ γλώσσα και τα παραδείγματα/σενάρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις ηλικιακές ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα καθήκοντα πρέπει να είναι κατάλληλα ανά ηλικία.
ΠολιτισμόςΤο περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο που να προσφέρει στους αλλόφωνους εργαλεία παρακολούθησης (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις που μπορούν να διακοπούν και να παρακολουθηθούν ξανά και ξανά). Οι πολιτισμικές απόψεις σχετικά με τους ρόλους μαθητή/μαθητή και μαθητή/καθηγητή μπορούν να επηρεάσουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία.
Επαγγελματική & ΚοινωνικοοικονομικήΠαρέχετε πηγές για έλεγχο εξοπλισμού και εργαστηρίων.
ΓεωγραφίαΗ τοποθεσία των μαθητών μπορεί να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα, την ικανότητα συμμετοχής σε διαδικτυακές συναντήσεις και ομαδικές εργασίες.

Νοητικές και Προϋπάρχουσες γνώσεις

Είναι πολύ βοηθητικό να γνωρίζετε πόσες γνώσεις και δεξιότητες κατέχουν οι μαθητές όταν εισέρχονται στο μαθησιακό περιβάλλον. Οι πληροφορίες σχετικές με τις νοητικές και Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών που συλλέγετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης μαθητή, θα σας βοηθήσει να πάρετε αποτελεσματικές αποφάσεις σχετικά με το από που πρέπει να ξεκινήσετε την εκπαίδευση (βασικές αρχές βασικού επιπέδου ή πιο προχωρημένες έννοιες), τι τύπου δραστηριότητες θα ήταν ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες καθώς και πόση υποστήριξη (τεχνολογία, έρευνα κ.λπ.) θα πρέπει να περιληφθεί. Όσο κερδίζετε εμπειρία στην διεξαγωγή της ανάλυσης μαθητή, θα ανακαλύπτετε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, τα οποία θα επηρεάσουν τις επιλογές σχεδιασμού σας με ποικίλους τρόπους.

Αυτή είναι μια οπτική αναπαράσταση των ειδών των χαρακτηριστικών των μαθητών που ένας σχεδιαστής μαθημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη σχετικά με τις Νοητικές και Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών κατά τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης μαθητών, Darcy Janzen, 4 Απριλίου 2016

ΚατηγορίαΕπιπτώσεις
Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΤο περιεχόμενο των μαθημάτων συμβαδίζει με τα επίπεδα γνώσης των μαθητών. Οι μαθητές μπορεί να μοιράζονται παρόμοιες δεξιότητες και εμπειρία, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για δραστηριότητες επίλυσης πρακτικών προβλημάτων και για συνεργατικές ομαδικές εργασίες.
Προ-απαιτούμενες δεξιότητεςΣυμπεριλάβετε συμπληρωματικές πηγές/μαθήματα αν οι μαθητές υστερούν στις προ-απαιτούμενες γνώσεις Φροντίστε να συμβαδίζει το μάθημα με το επίπεδο των ικανοτήτων τους και προσφέρετε πηγές για διδασκαλία ή διαδικτυακή κατάρτιση/υποστήριξη.
Τρόπου ΕκμάθησηςΣχεδιάστε το μάθημα με τρόπο που κρατάει ενεργά προσηλωμένους τους μαθητές (ενεργή μάθηση, μαθησιακές δραστηριότητες βάσει προβλήματος/έρευνας κ.λπ.) Παρέχετε πολλαπλούς τρόπους παρουσίασης περιεχομένου (οπτικούς, κειμενικούς, ακουστικούς) Οι δραστηριότητες / υποστήριξη πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες ανεξάρτητων / εξαρτημένων μαθητών.
Τεχνολογικές ΙκανότητεςΠροσφέρετε τεχνολογική υποστήριξη ή ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας. Συνδεθείτε με τοπικά ή διαδικτυακά συστήματα βοήθειας. Δημιουργήστε εκπαιδευτικά βοηθήματα για τα απαιτούμενα εργαλεία.
Μαθησιακές ΔυσκολίεςΣυνεργαστείτε με υπηρεσίες που ασχολούνται με αναπηρίες για να εξασφαλίσετε ότι οι ανάγκες των μαθητών διακρίνονται και καλύπτονται. Παρέχετε προσβάσιμο περιεχόμενο, προσαρμόστε ή προσφέρετε εναλλακτικές δραστηριότητες ώστε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του χρήστη.

Κριτήρια φυσιολογίας

Η κατανόηση των σωματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντας που φροντίζει τις ανάγκες τους. Συχνά, οι καθηγητές μπορεί να προσπεράσουν/μη προσέξουν τις κρυφές προκλήσεις που βιώνουν οι μαθητές. Το να λαμβάνετε υπόψη τις φυσικές ανάγκες των μαθητών μπορεί επίσης να επηρεάσει τις αποφάσεις που αφορούν τα είδη των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν, την παρουσίαση του περιεχομένου καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για μαθητές.

Αυτή είναι μια οπτική αναπαράσταση των ειδών των χαρακτηριστικών των μαθητών που ένας σχεδιαστής μαθημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη σχετικά με τα χαρακτηριστικά φυσιολογίας κατά τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης μαθητών, Darcy Janzen, 4 Απριλίου 2016

ΚατηγορίαΕπιπτώσεις
ΣυναισθηματικήΌταν έρχονται αντιμέτωποι με προβληματικές καταστάσεις, οι μαθητές θα ανταποκριθούν συνήθως με τρόπους που έχουν σχηματίσει μέσω της εμπειρίας ή της φυσικής τους ροπής. Σχεδιάστε τμηματικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες για βαθύτερη κατανόηση των εννοιών.
Γενική ΥγείαΑν οι βασικές ανάγκες δεν καλύπτονται, ενδεχομένως να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κίνητρο και την αφοσίωση του μαθητή. Προσφέρετε ελαστικότητα στις μαθητικές δραστηριότητες αν είναι δυνατόν: δημιουργήστε ένα ενθαρρυντικό και αισθητικά ζεστό και χαλαρό περιβάλλον. Κατασκευάστε μια μαθησιακή κοινότητα ενθάρρυνσης.
ΠεριβαλλοντικήΘα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή και το είδος της ευαισθησίας. Η ποσότητα του ήχου, του βίντεο, του χρόνου μπροστά από οθόνη ίσως χρειαστούν προσαρμογή.
Σωματικές ΑναπηρίεςΣυνεργαστείτε με υπηρεσίες που ασχολούνται με αναπηρίες για να εξασφαλίσετε ότι οι ανάγκες των μαθητών διακρίνονται και καλύπτονται. Παρέχετε προσβάσιμο περιεχόμενο, προσαρμόστε ή προσφέρετε εναλλακτικές δραστηριότητες ώστε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του χρήστη.

Εναλλακτικά/Κοινωνικά Κριτήρια

Η γνώση των συγκινησιακών / κοινωνικών χαρακτηριστικών των μαθητών μπορεί να υποστηρίξει το έργο του καθηγητή. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το πως βλέπει ο μαθητής τον εαυτό του, παλαιότερες εμπειρίες που διαμορφώνουν την άποψη του μαθητή για το μάθημα και άλλα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Αυτά επηρεάζουν τα παρακινητικά στοιχεία που επιλέγετε να συμπεριλάβετε για την υποστήριξη των μαθητών.

Αυτή είναι μια οπτική αναπαράσταση των ειδών των χαρακτηριστικών των μαθητών που ένας σχεδιαστής μαθημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη σχετικά με τα συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης μαθητών, Darcy Janzen, 4 Απριλίου 2016

ΚατηγορίαΕπιπτώσεις
Προσέγγιση του μαθήματοςΟι οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και ενθαρρυντικές, ενισχύοντας θετικές και μειώνοντας αρνητικές απόψεις και προκαταλήψεις.
Επίπεδο ΚινήτρουΟι διαρθρωτικές δραστηριότητες θα κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Καταστήστε προσιτό το περιεχόμενο και υποδείξτε την αξία της συμμετοχής και της εμπλοκής. Η υποστήριξη (ανατροφοδότηση, παρακίνηση κ.λπ.) θα πρέπει να υπάρχει κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να διατηρηθεί η κοινωνική παρουσία.
Αυτοθεωρούμενες αντιλήψειςΠαρέχετε πηγές για τη διαχείριση του χρόνου/στρες προκειμένου να μειώσετε το άγχος. Χωρίστε τις δραστηριότητες για να μη κουραστούν οι μαθητές. Οι δυναμικοί μαθητές θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι και να διατηρούν το κίνητρό τους. Καθορίστε το επίπεδο του ελέγχου των μαθητών όσον αφορά τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο.
ΣχέσειςΣχεδιάστε το μάθημα με τρόπο που κρατάει ενεργά προσηλωμένους τους μαθητές (ενεργή μάθηση, μαθησιακές δραστηριότητες βάσει προβλήματος/έρευνας κ.λπ.) Παρέχετε πολλαπλούς τρόπους παρουσίασης περιεχομένου (οπτικούς, κειμενικούς, ακουστικούς) Οι δραστηριότητες / η υποστήριξη πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες ανεξάρτητων / εξαρτημένων μαθητών.
ΕνδιαφέρονΣχεδιάστε αλληλεπιδράσεις και δραστηριότητες που συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Το ενδιαφέρον πρέπει να διατηρηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζοντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν με νέους τρόπους.

Τώρα που κατανοείτε αυτές τις έννοιες, μπορείτε να τις εφαρμόσετε και να είστε περισσότερο προετοιμασμένοι για τη δημιουργία του Δωματίου Απόδρασής σας.

Υλικά και Πηγές
Clarke, S., Peel, D., Arnab, S., Morini, L., keegan, H., & Wood, O. (2017). EscapED: A Framework for Creating Educational Escape Rooms and Interactive Games to For Higher/Further Education. International Journal of Serious Games , 4(3), 73-86. https://doi.org/10.17083/ijsg.v4i3.180 A means to foster STEM interest: A mystery room at Banksia Gardens Community Services. https://web.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050218-064950/unrestricted/FirestormD18_Final_Booklet.pdf Escape Room Games: Can you transform an unpleasant situation into a pleasant one? Markus Wiemker, Errol Elumir, Adam Clare November, 2015. https://thecodex.ca/wp-content/uploads/2016/08/00511Wiemker-et-al-Paper-Escape-Room-Games.pdf Pan, R., Lo, H., & Neustaedter, C. (2017). Collaboration, awareness, and communication in real-life escape rooms. In Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems Bassford, M. L., Crisp, A., O'Sullivan, A., Bacon, J., & Fowler, M. (2016). CrashEd–A live immersive, learning experience embedding STEM subjects in a realistic, interactive crime scene. Research in Learning Technology, 24(1), 30089. Instructional design/Learner analysis/what when why. https://en.wikiversity.org/wiki/Instructional_design/Learner_analysis/what_when_why Eastham, N. (2011). Learner analysis. University of Northern Colorado. Retrieved from https://www.unco.edu/cetl/sir/sizing_up/learner_analysis.html Justice, L. K. (2003). Learner/context analysis. Kent State University. Retrieved from https://www.personal.kent.edu/~lkjusti1/objectivelyspeaking/learner_context_analysis.htm Lsulami, R. A. (n.d.). Learner analysis. Blendspace by TES. Retrieved from https://www.tes.com/lessons/Wf12BNREPMrbBg/learner-analysis Lynne (2012). 5 ways learner analysis will impact instructional design. Langevin Learning Services. Retrieved from https://www.langevin.com/blog/2012/09/17/5-ways-learner-analysis-will-impact-instructional-design/ Stolovitch, H. D. & Keeps, E. J. (2008). Learner analysis. Harold D. Stolovitch & Associates Learning & Performance Solutions: Los Angeles, CA. Retrieved from https://www.hsa-lps.com/E_News/ENews_Oct08/mainFrame_Oct08.htm Eastham, N. (2011). Instructional Design Course: Learner analysis (Web resource). University of Northern California. Retrieved from https://www.unco.edu/cetl/sir/sizing_up/learner_analysis.html (Links to an external site.) Justice, L. K. (2003). Learner/Context Analysis (Web resource). Retrieved from http://www.personal.kent.edu/~lkjusti1/objectivelyspeaking/learner_context_analysis.htm (Links to an external site.)