Κώδικας Αλφαβήτου ΑΒΓΔ

Οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σωστά στις τέσσερις ερωτήσεις ΑΒΓΔ. Οι σωστές απαντήσεις θα δώσουν έναν τετραψήφιο κωδικό.
Does it require an electronic device? Χωρίς

Οι μαθητές λαμβάνουν ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει τέσσερις προτάσεις απάντησης.

Οι απαντήσεις δεν είναι σημειωμένες με τα γράμματα ΑΒΓΔ. Χρησιμοποιήθηκαν αριθμοί αντί για γράμματα.

Παράδειγμα απλής έκδοσης:

Παράδειγμα προχωρημένης έκδοσης – αντιστοιχία γραμμάτων σε αριθμούς του αλφαβήτου (a=1, ω=24)

Αντί για το γράμμα A, τον αριθμό 9,

Αντί για το γράμμα B, τον αριθμό 6,

Αντί για το γράμμα Γ, τον αριθμό 2,

Αντί για το γράμμα Δ, τον αριθμό 3.

Αν χρειαστούμε τον αριθμό 9 – γράμμα I

Αν χρειαστούμε το 6 – γράμμα Ζ

Αν χρειαστούμε το 2 – γράμμα B

Αν χρειαστούμε το 3 – γράμμα Γ

Απλή Έκδοση: αφού επιλέξουν τις απαντήσεις, οι μαθητές λαμβάνουν τέσσερα ψηφία – αυτός είναι ο κωδικός.

Προχωρημένη Έκδοση: αφού συλλέξουν την απάντηση, οι μαθητές λαμβάνουν ένα κωδικό τεσσάρων γραμμάτων. Έπειτα, κάθε γράμμα πρέπει να μετατραπεί σε έναν αριθμό. Ο αριθμός κάθε γράμματος είναι η σειρά του στο ελληνικό αλφάβητο:

A=1, B=2, Γ=3, Δ=4, E=5, Ζ=7, Η=8, Θ=9

*Προσοχή! Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει το μηδέν

Ο κωδικός ξεκλειδώνει τον επόμενο γρίφο / στοιχείο που απαιτείται, κλπ.

Find it here