Задача с ABCD код

Учениците трябва да отговорят правилно на четирите ABCD въпроса. Правилните отговори ще им дадат четирицифрен код.
Does it require an electronic device? Без
 1. Учениците получават работен лист с въпроси. Всеки въпрос има четири предложения за отговор.
 2. Отговорите не са отбелязани с буквите ABCD. Вместо букви бяха използвани цифри.
 3. Пример опростена версия:

  Пример разширена версия – букви от азбуката към число (a=1, z=26)

  Вместо буква A, цифра 9,

  Вместо буква B, цифра 6,

  Вместо буква C, цифра 2,

  Вместо буква D, цифра 3.

  Ако имаме нужда от номер 9 – буква I

  Ако имаме нужда от номер 6 – буква F

  Ако имаме нужда от номер 2 – буква Б

  Ако имаме нужда от номер 3 – буква C

 4. Опростена версия: след като изберат отговора, учениците получават четири цифри – това е кодът.

  Разширена версия: след като изберат отговора, учениците получават четирибуквен код. Всяка буква трябва да се преобразува в число. Номерът на съответната буква е нейният ред в азбуката на NAVO

 5. A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=7, G=8, H=9

 6. *Внимание! в този случай няма 0

  Внимание! в този случай няма 0

Find it here