Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο 2 Μάθημα 7
Προετοιμασία του Game Master σε ένα παιχνίδι Δωματίου Διαφυγής
60 λεπτά
Οι μαθητές θα μάθουν ποιος είναι ο Game Master και ποια είναι τα πρακτικά καθήκοντα και οι ευθύνες που έχει σε ένα Δωμάτιο Διαφυγής.
  • Παρουσίαση του Game Master.
  • Πληροφορίες για τον ρόλο του Game Master και τα πρακτικά καθήκοντα του.

Τι κάνει τον Game Master έναν πραγματικό master;

Ο game master είναι ένα άτομο που οργανώνει και επιβλέπει ένα παιχνίδι ρόλων, εξηγώντας κυρίως τις λεπτομέρειες της ιστορίας που δεν μπορούν να ελέγξουν οι παίκτες (Google’s English dictionary).

Είναι επίσης σημαντικό για τον game master να διατηρεί μια θετική ατμόσφαιρα, η οποία ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στο θέμα του παιχνιδιού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας – από τη στιγμή που οι μαθητές (επίσης οι συμμετέχοντες) εισέρχονται στο Δωμάτιο Διαφυγής μέχρι να αποχωρίσουν. Η γλώσσα, η φωνή, ο ήχος και το χιούμορ χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη διατήρηση της κατάλληλης ατμόσφαιρας και του επιπέδου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το να είσαι καλός game master είναι μια πρόκληση παρόμοια με το να είσαι καλός δάσκαλος ή εταιρικός εκπαιδευτής. Οι καλύτεροι δάσκαλοι επιτρέπουν στους μαθητές να ασχοληθούν με προβλήματα, να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να μάθουν μόνοι τους, και επεμβαίνουν μόνο όταν είναι απαραίτητο, για να αποφευχθεί η απογοήτευση των μαθητών. Είναι μια σημαντική ικανότητα να είναι κάποιος σε θέση να εκτιμήσει την κατάσταση και να ξέρει πότε να παρέμβει και πότε όχι. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Δωματίων Διαφυγής, ο game master είναι συνήθως ένας δάσκαλος που γνωρίζει τους μαθητές τους, τους μαθησιακούς στόχους και την κατάσταση.

Για παράδειγμα η προσοχή και η ευελιξία αποτελούν βασικά στοιχεία στην εφαρμογή ενός Δωματίου Διαφυγής. Ένας καλός game master πρέπει να καταλάβει πότε οι παίκτες χρειάζονται μια ένδειξη και πότε πρέπει να εργαστούν μόνοι, καθώς μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό για τους παίκτες ενώ βρίσκονται στην κορυφή μιας ανακάλυψης, να χάσουν αυτή τη στιγμή εξαιτίας μιας ένδειξης που δίνεται τη λάθος στιγμή.

Οι μέθοδοι για τη διανομή ενδείξεων ποικίλλουν τις περισσότερες φορές, καθώς οι game master παρακολουθούν τους παίκτες και προσφέρουν ενδείξεις όταν το κρίνουν απαραίτητο. Η πιο κοινή στρατηγική ένδειξης είναι όταν οι ίδιοι οι παίκτες τις ζητούν καθώς τις χρειάζονται. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ένα μπάζερ (buzzer) ή ένα χτύπημα για να ζητήσουν από τον game master να μπει στο δωμάτιο, είτε μέσω ενός γουόκι-τόκι ή μικροφώνων στο δωμάτιο ή ψηφιακά μέσω υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις, δείτε το Μάθημα 20.

Η δουλειά του κύριου παιχνιδιού είναι:

Να παρουσιάσει το παιχνίδι και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με το θέμα, την ιδέα, τους κανόνες, το περιεχόμενο και τα πιθανά αποτελέσματα του παιχνιδιού. Τα Δωμάτια Διαφυγής υποβάλλουν τους συμμετέχοντες σε έναν βαθμό πίεσης, γι’ αυτό ο ρόλος του game master είναι τόσο σημαντικός όταν πρόκειται για την προετοιμασία των συμμετεχόντων για το παιχνίδι, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση. Ο game master είναι επίσης υπεύθυνος να απαντάει διεξοδικά τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Να εξηγήσει στους παίκτες τις οδηγίες ασφαλείας. Είναι ευθύνη του game master να γνωρίζει τα πρωτόκολλα ασφάλειας και να παρέχει ενημέρωση για την υγεία και την ασφάλεια των συμμετέχοντων πριν από το παιχνίδι, να διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους, τις απειλές και τις συνθήκες του περιβάλλοντος του παιχνιδιού.

Να εξηγήσει ή να κάνει μια γρήγορη επισκόπηση για το πώς λειτουργούν οι κλειδαριές και τα κρυπτογραφήματα στο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να αποκαλυφθούν οι λύσεις για την έξοδο από το Δωμάτιο Διαφυγής.

Να παρουσιάσει την έννοια της παρακολούθησης και να εξηγήσει τον τρόπο που δίνονται οι συμβουλές. Ο game master θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και τι είδους ενδείξεις θα μπορούν να λάβουν, σε ποιες περιπτώσεις και τον τρόπο που θα τις λάβουν.

Να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι είναι δίκαιο για όλους τους παίκτες. Ο game master πρέπει να διαχειρίζεται το παιχνίδι με τρόπο που να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο, λογικό και χωρίς αποκλεισμούς προς όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν εξίσου στην επίλυση των παζλ και στη νίκη του παιχνιδιού.

Να διασφαλίσει ότι τα παζλ λειτουργούν όπως έχουν προγραμματιστεί. Είναι ευθύνη του game master να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι όλα τα κομμάτια, τα σκηνικά αντικείμενα και τα παζλ λειτουργούν κανονικά και χωρίς ελαττώματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο παιχνίδι. Θα πρέπει να γίνεται διεξοδικός έλεγχος πριν από κάθε παιχνίδι.

Να παρέχει βοήθεια στους παίκτες όταν κολλάνε ή αισθάνονται απογοητευμένοι. Ο game master ενός εκπαιδευτικού Δωματίου Διαφυγής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές έχουν μια καλή εμπειρία κατά την παραμονή τους στο δωμάτιο. Επομένως ο game master πρέπει να στοχεύει προς την παροχή μιας ευχάριστης, δίκαιης και ομαλής εμπειρίας για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό πρέπει να γίνει παρακολουθώντας και αξιολογώντας την κατάσταση, κατανοώντας πότε πρέπει να παρέμβει και να δώσει ενδείξεις και πότε όχι.

Να διασφαλίσει ότι οι παίκτες δεν βλάπτουν το δωμάτιο, τον εξοπλισμό, τα παζλ και τους άλλους παίκτες. Αυτό γίνεται είτε μέσω της παρακολούθησης των παικτών μέσω βίντεο ή/και με το να βρίσκεται στο δωμάτιο με τους παίκτες. Ο game master πρέπει να έχει εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παράδειγμα: Όταν ένα εκπαιδευτικό Δωμάτιο Διαφυγής σχεδιάστηκε μέσα σε μια Πυροσβεστική Υπηρεσία για να διδάξει στους μαθητές πώς να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, ένας game master ντυμένος με προστατευτική στολή πυροσβέστη παρέμεινε στο δωμάτιο ως ζωντανό άγαλμα για να παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον ακριβό εξοπλισμό του τμήματος.

Εν κατακλείδι, ο πιο σημαντικός ρόλος του game master είναι η αγάπη και η φροντίδα του δωματίου διαφυγής, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για αυτήν τη δημιουργία σε όλους τους συμμετέχοντες και κάνοντας τους να ζήσουν μια συναρπαστική, ευχάριστη, αξέχαστη και ουσιαστική μάθηση. Ο ρόλος του game master σε ένα εκπαιδευτικό δωμάτιο διαφυγής πολύ συχνά ταυτίζεται με τον ρόλο του εκπαιδευτικού που δημιούργησε το παιχνίδι, οπότε το πιο σημαντικό έργο του game master είναι εύκολα διαχειρίσιμο.

Υλικά και Πηγές

E1. Ονομάστε τουλάχιστον 5 διαφορετικά καθήκοντα ενός game master:

1) ______________________________________________
2) ______________________________________________
3) ______________________________________________
4) ______________________________________________
5) ______________________________________________

E2. Ένας καλός game master συγκρίνεται με:

α. έναν καλό πυροσβέστη
β. έναν καλό δάσκαλο
γ. έναν καλό εκπαιδευτή

E3. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός game master;

α. δικαιοσύνη και ισότητα
β. προσοχή και ευελιξία
γ. αυστηρότητα και ακρίβεια

Απαντήσεις

E2: β
E3: β