The Delta Works, Oosterscheldekering

Jūs esat praktikanti uzņēmumā Delta Works. Jūsu vadītāji nav klāt, lai apmeklētu zinātnisku konferenci. Bija jābūt saulainai dienai, bet diemžēl uznāk vētra un pēc datora prognozēm, pēc stundas valsti appludinās. Jūs esat vienīgie, kas var aizvērt dambja slūžas un novērst plūdus.
Delta Works ir dambji un plūdu barjeras, kas novērš plūdus Nīderlandē. Šī valsts atrodas zem jūras līmeņa. Tāpēc ļoti iespējams, ka viņiem būs postoši plūdi. Viņi izveidoja Delta Works, lai aizsargātu valsti. Oosterscheldekering ir populārākais Delta Works dambis tā monumentālā izmēra, novatoriskās hidrauliskās tehnoloģijas un konstrukcijas dēļ. Kā praktikanti jūs neesat pazīstami ar procedūru, kas nepieciešama, lai aizvērtu dambja slūžas. Tomēr tas ir ļoti svarīgi, jo divas trešdaļas Nīderlandes atrodas zem jūras līmeņa. Vētras dēļ nav iespējams nevienu izsaukt pēc palīdzības vai norādījumiem. Jums pašiem jāseko norādēm, lai atšifrētu veidu, kā sasniegt pogu, kas aizver durvis. Noderēs zināšanas par zinātni, meteoroloģiju, ģeometriju un ģeogrāfiju.