Zinātnes attēls

Mēģiniet likt lietā savu iztēli un piešķirt Marka Rotko gleznām zinātņu vārdus, atrast šīs zinātnes mīklas, atrisināt tās, iegūt kodu, atvērt pareizo lodziņu, un jūs esat gandrīz brīvs pēc vēl 6 maziem soļiem...
Jūs atrodaties Marka Rotko mākslas galerijā. Monumentālās gleznas nav tikai gleznas, tās ir apslēptas... zinātnes. Zināt, zinātnēm ir savas “sejas”, tēli. Paskatieties uz kādu Rotko mākslas darbu. Vai redzat, ka tas nav tikai liels daudzums krāsas, kas uzklāta uz lielākā audekla? Pārvietojieties mazliet tālāk no gleznas. Tad pienāciet tuvāk, pavisam tuvu un tad paejiet malā. Rūpīgāk ieskatoties, atpazīsiet zinātnes tēlu. Atrodiet šīs zinātnes mīklu un atrisiniet to. Risinājums būs kods… vienai no 7 kastēm, taču jums ir jāuzmin, kurai. Visas kastes ir līdzīgas, taču pievērsiet uzmanību katram sīkumam, skrāpējumam vai defektam, kas var būt pavediens. Atverot lodziņu, tajā būs viens informācijas fragments, kas nepieciešams, lai atrastu izejas atslēgu. Kad visas daļas būs apkopotas, jūs atradīsiet savu izejas atslēgu. Neaizmirstiet atvadīties no katras zinātnes personīgi!