Lasīšana leņķī

Slepenais ziņojums var tikt nolasīts, skatoties uz lapu vai ierīci konkrētā leņķī
Does it require an electronic device? Nav

Īss uztveres uzdevums, kas var kalpot par ievadu nākamajai mīklai. Skolēni saņem "izstieptu" vārdu / ziņojumu / mīklu. Lai atšifrētu šo ziņojumu, nepieciešams lapu vai ierīci noliekt un paskatīties uz to konkrētā leņķī.

Find it here