Γείρε για να διαβάσεις

Εάν γείρετε τη συσκευή σας (σελίδα, φύλλο, οθόνη), ενδέχεται να μπορείτε να διαβάσετε ένα μυστικό μήνυμα.
Does it require an electronic device? Χωρίς

Μία σύντομη εργασία για ανάπτυξη αντίληψης, η οποία μπορεί να κάνει μία εισαγωγή στον επόμενο γρίφο. Δίνεται στους μαθητές μία "παραμορφωμένη” λέξη / μήνυμα / παζλ. Για να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα είναι απαραίτητο να γείρουν τη σελίδα.

Προειδοποίηση: ο παραπάνω γρίφος μπορεί να δημιουργήσει δυσαρέσκεια στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Δυσλεξία)

Find it here