Rubika anagramma

Skolēniem jāatšifrē ziņojums no Rubika kuba. (Spēja atrisināt Rubika kubu nav nepieciešama, taču tas atvieglo uzdevumu).
Does it require an electronic device? Nav
  1. Skolēni saņem sajauktu Rubika kubu. Dažos laukos ir burti.
  2. Ir divi veidi, kā atrisināt mīklu:
    • atrisināt Rubika kubu un nolasīt paroli;
    • vai
    • pierakstīt burtus no sajauktajiem kauliņiem un izveidot anagrammu (viena krāsa - viens vārds).
  3. Risinājums (parole) var norādīt nākamās mīklas, spēles elementa u.c. atrašanās vietu.
Find it here