Pedagogical Guide

 

Secinājumi

Saturs

Ievads
Daļa 1: Kāpēc izlaušanās istabas ir noderīgas STEAM izglītībā?
Daļa 2: Kā integrēt izlaušanās istabas skolas programmās?
Daļa 3: Kā novērtēt skolēnu zināšanu un prasmju attīstību izlaušanās istabu lietošanas laikā?
Daļa 4: Kā īstenot izlaušanās istabu norisi?
Daļa 5: Kā integrēt dažāda veida skolēnus?
Secinājumi
Bibliogrāfija

Meklējat rokasgrāmatas bukleta versiju lasīšanai tiešsaistē vai drukāšanai?

Lejupielādējiet PDF versiju

Šobrīd izlaušanās istabas strauji izplatās visā pasaulē un kļūst populāras kā inovatīva un iejusties ļaujoša pieredze. Šī pieredze piesaista visdažādākā vecuma un slāņu cilvēkus. Izlaušanās istabu daudzpusīgās izmantošanas iespējas ir iedvesmojušas mūs izpētīt to izmantošanas iespējas mācību procesā, iekļaujot izlaušanās istabas mācību vidē un iedzīvinot starpdisciplināru STEAM izglītības sistēmu

Patiešām, izlaušanās istabas ir pārsteidzošs rīks, kuram piemīt plašs potenciāls izglītības nozarē, veidojot uz spēles principa balstītu mācību procesu. Izlaušanas istabas piedāvā plašu spēļu elementu loku, ko iespējams iekļaut izglītības procesā visos iespējamajos mācību priekšmetos, bet it īpaši svarīgi tas ir STEAM izglītības modelī, jo šādā veidā tiek stimulētas 21.gadsimtā tik nepieciešamās prasmes, kuras jāapgūst skolā un kuras tālāk tiks izmantotas profesionālajā darba vidē, proti, tas ir darbs komandā, tā ir sadarbība, laika menedžments, kritiskā domāšana, problēmu risināšanas prasmes, nestandarta domāšana, organizatoriskās prasmes, uz problēm-risināšanu balstīta mācīšanās, aktīva mācīšanās u.c.

Izlaušanās istabas stimulē arī dažādu skolēnu spēju attīstību un iedrošina viņus pielietot STEAM mācību metodes, vienlaikus respektējot skolēnu izvēlēs brīvību spēles gaitā, vienlaikus ienesot spēlē mācību saturu. Pateicoties izlaušanās spēļu plašajam spektram, tās kļūst par ideālu rīku arī iekļaujošas izglītības izveidē. Kā tika aplūkots iepriekš, ir pieejamas dažāda veida izlaušanās istabas un neierobežotas iespējas to izmantošanai, ko piedāvā dažādie dizaini, tēmas un spēļu konfigurācijas veidi. Šajā rokasgrāmatā mēs esam pievērsušies izlaušanās istabām tieši no pedagoģiskā aspekta, kurā visbiežāk tiek izmantotas izlaušanās istabas, izglābšanās istabas vai glābšanas pamācības, jo tie ir vispraktiskāk izveidojamie un vienkāršāk izmantojamie varianti izglītības satura kontekstā.

Lai gan izlaušanās istabu izveidošana prasa ilgu laiku, tās var radīt skolēnu interesi un motivāciju STEAM mācību priekšmetu apguvei, kam piemīt ilgtermiņa pozitīva iedarbība, īstenojot STEAM mērķus, kā arī tās var tikt izmantotas atkārtoti, līdz ar to kļūstot par lielisku investīciju mācību procesā.

Šajā izlaušanās istabu rokasgrāmatā tiek aplūkota šo istabu struktūra, nepieciešamie sagatavošanas darbi, iekārtojums, pielietojums un mācību satura iekļaušanas aspekti.

Savā turpmākajā darbībā jūs spēsiet pielietot visus šeit dotos ieteikumus, kas paredzēti tieši jaunu izlaušanās istabu izveidei. Pateicoties savai dabiskajai daudzpusībai, izlaušanās istabas spēs sniegt atbalstu jebkura mācību priekšmeta apguvē dažādās vecuma grupās.

ŠĪ izlaušanās istabu izveides rokasgrāmata un e-mācību modulis palīdzēs soli pa solim jūsu pašu izlaušanās istabas izveidē, kamēr STEAM mācību metodika palīdzēs izstrādāt scenārijus un tēlus, kas būs nepieciešami tieši jūsu izlaušanās istabai. ŠĪ rokasgrāmata piedāvā iespējamo scenāriju un pamācību komplektus, kā arī ilustrē praktisko pielietojumu mācību vidē, lai sniegtu ikvienam visus nepieciešamos instrumentus, kas nepieciešami, lai radītu saviem skolēniem iekļaujošu , uz spēles principa balstītu mācību pieredzi.

Iepriekšējā sadaļa

Kā integrēt dažādus skolēnu profilus

Nākamā sadaļa

Bibliogrāfija