Krišjānis Barons

Latviešu zinātnieks, kurš apkopoja un rediģēja pirmo latviešu tautasdziesmu tekstu publikāciju "Latvju Dainas" (1894-1915).
Krišjānis bija astotais un pēdējais bērns nabadzīgā latviešu kalpu ģimenē vācu mājās. Viņš ļoti ātri iemācījās vācu, krievu valodu, apguva arī latīņu un grieķu valodu. Kād krievu ģenerālis palīdzēja viņam iekļūt ģimnāzijā. Viņš iestājās Tartu Universitātes fizikas un matemātikas nodaļā, tomēr nabadzības dēļ viņam bija jāpamet studijas. Viņš pievienojās progresīvai nacionālajai jaunlatviešu grupai un kļuva par rakstnieku, visu mūžu veltot Latvijai un latviešu valodai un kultūrai. Krišjānis Barons izpildīja vienu no atbildīgākajiem uzdevumiem, ko neviens cits neuzņēmās darīt - apkopot latvju Dainas. Latviešu kultūra nav iedomājama bez latviešu Dainām - īsām četrrindēm, kuru melodiskais diapazons ir ierobežots līdz trim vai četriem toņiem un to garums līdz četriem vai astoņiem mēriem, kur katrs sitiens atbilst zilbei. Šīs mākslas dārgumi bija jāsaglabā nākamajām paaudzēm, un tas nozīmēja tos saskaitīt un ievietot īpašā skapī īpašā secībā, ko Barons uzņēmās darīt mūža garumā un ar ko ir iegājis vēsturē.