Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο 4 Μάθημα 16
Διαδικτυακά Εργαλεία: Ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ψηφιακά υποστηριζόμενου Δωματίου Απόδρασης
60 λεπτά
Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, τα ψηφιακά εργαλεία πρωταγωνιστούν σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων φυσικά της εκπαίδευσης και των παιχνιδιών. Οι ηλεκτρονικές πηγές μπορούν να είναι τόσο δωρεάν όσο και εύκολες στη χρήση και επιτρέπουν την ευελιξία του ψηφιακού Δωματίου Απόδρασης. Αυτό το μάθημα θα εξοπλίσει τους καθηγητές και άλλους ανθρώπους που επιθυμούν να δημιουργήσουν παιδαγωγικά Δωμάτια Απόδρασης με την απαραίτητη γνώση για το πως να χρησιμοποιούν απλά, ελεύθερα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Θα αναφερθούμε στις δυο βασικότερες δωρεάν διαδικτυακές πηγές: το Google Tools και το Genially. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στη χρήση του Google Forms για τη δημιουργία μια σειρά κλειδαριών, καθώς είναι ένα από τα ευκολότερα στη χρήση διαθέσιμα εργαλεία και το πιο ευέλικτο για τη δημιουργία Δωματίων Απόδρασης. Τέλος, θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό Δωμάτια Απόδρασης στο Genially.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Κατανοήσουν το συμφέρον της χρήσης του Google Forms και του Genially στα παιδαγωγικά Δωμάτια Απόδρασης
 • Δημιουργήσουν ένα Google Form σύμφωνα με τους παιδαγωγικούς στόχους
 • Δημιουργήσουν ένα Genially σύμφωνα με τους παιδαγωγικούς στόχους
 • Κατανοήσουν τη λειτουργία των Google Forms και Genially
 • Δημιουργούν τη δική τους σειρά Google Form ή το δικό τους Genially στα πλαίσια ενός Δωματίου Απόδρασης
 • Ενσωματώσουν τη χρήση Google Form ομαλά στην εμπειρία Δωματίου Απόδρασης

Google Forms

Το Google Forms είναι ένα από τις βασικές δωρεάν διαδικτυακές πηγές για τη δημιουργία Δωματίων Απόδρασης. Θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε απλές κλειδαριές ή ένα σύνολο πιο σύνθετων αινιγμάτων και κλειδαριών. Ουσιαστικά, το Google Forms θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα σύνολο σελίδων πάνω στις οποίες μπορείτε να γράψετε ένα αίνιγμα ή μια ερώτηση. Οι μαθητές θα χρειαστούν να εισάγουν μια συγκεκριμένη απάντηση, όπως έναν κωδικό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην επόμενη σελίδα, στην οποία θα τους περιμένει το επόμενο αίνιγμα ή στοιχείο με έναν καινούργιο κώδικα ή κωδικό που θα πρέπει να εισάγουν. Το μονοπάτι για την επίλυση του Δωματίου Απόδρασης είναι επομένως γραμμικό, κάτι το οποίο έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Όπως αναφέρθηκε το μάθημα 13, ένα πλεονέκτημα του γραμμικού μονοπατιού είναι ότι η επίλυσή του είναι ξεκάθαρη για τους μαθητές, οι οποίοι παίρνουν ικανοποίηση όταν αποκτούν πρόσβαση στο επόμενο επίπεδο. Από την άλλη μεριά, ένα μειονέκτημα είναι ότι δεν ενθαρρύνει την ομαδική εργασία αρκετά, καθώς υπάρχει μόνο ένα αίνιγμα ή γρίφος προς επίλυση τη φορά. Μπορεί, ωστόσο, να συνδυαστεί με χειροπιαστά στοιχεία προς συγκέντρωση και επίλυση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ολόκληρο το αίνιγμα στο Google Form. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο που λείπει για την επίλυση ενός χειροπιαστού γρίφου, εκτός Google Form αν είναι απαραίτητο.

Genially

To Genially είναι μια πλατφόρμα στην οποία, ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές σελίδες με φόντο, εικόνες και σχέδια με τρόπο που θα επιτρέπει στον μαθητή να τις εξερευνήσει διαδικτυακά. Ένα αόρατο πλαίσιο που οδηγεί σε άλλη σελίδα όταν κάνετε κλικ σε αυτό, μπορεί να σχεδιαστεί πάνω από ένα στοιχείο της διακόσμησης. Με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας κλικ στο στοιχείο (το οποίο έχει το αόρατο πλαίσιο πάνω του) ο μαθητής μπορεί να ανακατευθυνθεί σε άλλη σελίδα, που παρέχει περισσότερες πληροφορίες/ στοιχεία/ αινίγματα. Εδώ, η εξερεύνηση του παιχνιδιού δεν είναι γραμμική όπως με τις φόρμες Google, αλλά επιτρέπει μια διαφορετική διακλάδωση του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι η χρήση ενός υπολογιστή είναι απαραίτητη, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την ομαδική εργασία σε αυτήν την περίπτωση.

Τόσο το Genially όσο και το Google Forms είναι φιλικά προς το χρήστη, δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία, αλλά ο σκοπός και ο τρόπος παιχνιδιού (μόνο διαδικτυακά, μισό στον υπολογιστή και μισό στην τάξη με χειροπιαστά στοιχεία ή με πλειοψηφία χειροπιαστών στοιχείων. Ή ακόμα σε ομάδες μαθητών ή όλοι οι μαθητές επιλύουν ατομικά το δωμάτιο απόδρασης ως εργασία για το σπίτι) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προτού αποφασίσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Για να γίνει αυτό, η τεχνολογία που διατίθεται στην τάξη ή στο σπίτι (για εργασία στο σπίτι ή εξ αποστάσεως μάθηση) είναι ζωτικής σημασίας. Η δημιουργία ενός Δωματίου Απόδρασης αποκλειστικά στο Genially με μόνο έναν υπολογιστή για 30 μαθητές ίσως να μην είναι εφικτό.

Ένα τρόπος για να ενισχύσετε την ομαδική εργασία και να επιτρέψετε σε όλους τους μαθητές να το εξερευνήσουν, σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού υπολογιστών, είναι να χρησιμοποιήσετε το Google Forms ή το Genially κυρίως ως δομικό εργαλείο (για τα αινίγματα και τις κλειδαριές) και να έχετε πολλά οπτικά στοιχεία και σύντομους, χειροπιαστούς γρίφους στο δωμάτιο.

Οδηγίες (Διαδικασία βήμα προς βήμα)

Οδηγίες (Διαδικασία Βήμα προς Βήμα)
Ενώ στην πράξη η δημιουργία ενός Google Form είναι προσβάσιμη σε άτομα που δεν ασχολούνται με πληροφορική και η δημιουργία ενός Genially, αν και χρονοβόρα, είναι επίσης αρκετά προσβάσιμη, η προετοιμασία του περιεχομένου και της δομής των Google Form/Genially είναι αυτά που απαιτούν μια θεωρητική προσέγγιση. Θα παρουσιάσουμε όλα τα προκαταρτικά βήματα σε αυτό το μάθημα και θα υπάρχουν επεξηγηματικά βίντεο πάνω στη δημιουργία ενός Google Form ή ενός Genially για Δωμάτια Απόδρασης στην πράξη.

Καθορίστε την ομάδα-στόχο σας και τους στόχους του χώρου διαφυγής σας

Το πρώτο πράγμα κατά τη δημιουργία μιας αίθουσας διαφυγής που βασίζεται στη φόρμα Google, είναι να προσδιορίσετε την ομάδα-στόχο και τον εκπαιδευτικό στόχο σας, όπως περιγράφεται στα Grain 2 και Grain 5 αντίστοιχα.

Ορίστε την ομάδα-στόχο και τους στόχους του Δωματίου Απόδρασης.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει καθώς δημιουργείτε ένα Google Form βασισμένο σε Δωμάτιο Απόδρασης, είναι να καθορίσετε την ομάδα-στόχο και τον εκπαιδευτικό στόχο, όπως τονίσαμε στο Μάθημα 2 και Μάθημα 5 αντίστοιχα. Είναι ένα μαθησιακό Δωμάτιο Απόδρασης ή ένα Δωμάτιο Απόδρασης για έλεγχο της γνώσης, ή απλά ένας τρόπος για τους μαθητές να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που μαθαίνουν στην τάξη και να σκεφτούν δημιουργικά; Στην πρώτη περίπτωση «ελέγχου» ή «πρακτικής εφαρμογής» αναφορικά με το Δωμάτιο Απόδρασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που ήδη κατέχουν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι μαθητές πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία διαθέσιμα για να βρουν την απάντηση. (Βιβλία, διαγράμματα, σημειώσεις κ.λπ.)

Συγκεντρώστε τα ακριβή υλικά που θέλετε να καλύψετε στο ER

Συγκεντρώστε την ακριβή ύλη που επιθυμείτε να καλύψετε στο ΔΑ
Τι είδους ύλη επιθυμείτε να καλύψετε;

Τι είδους απάντησης περιμένετε από αυτούς να βρουν; Μια αριθμητική; Μια μαθηματική; Μια θεωρητική;

 • Στο Google Forms, μπορείτε να διαλέξετε διαφορετικά είδη απαντήσεων: αριθμητικές κλειδαριές, κλειδαριές με λέξεις ή με χρώματα.
 • Το Genially μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε οπτικό από αριθμητικές κλειδαριές μέχρι εικόνες, γρίφους, χρωματικούς κώδικες κ.λπ…

Είναι σημαντικό να καθορίσετε τους βασικούς μηχανισμούς του Δωματίου Απόδρασής σας:

 • Ενδείξεις: Θα τις παρέχετε; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
 1. Περιορισμένες ή απεριόριστες ενδείξεις;
 2. Αυτοματοποιημένες κάποιες στιγμές/ εφόσον ζητηθούν/ παρεχόμενες με αντάλλαγμα «χρόνο» ή με αντάλλαγμα μια «απάντηση σε ένα επιπρόσθετο αίνιγμα/ γρίφο κ.λπ.
 • Αινίγματα: πως τα παρουσιάζετε;
 1. Έτσι όπως είναι/ κρυμμένα σε ένα γρίφο/ διαμοιρασμένα σε πολλά κομμάτια
 2. Χειροπιαστό αίνιγμα (έντυπο, γρίφος σε χαρτί, εικόνες κ.λπ.) / ψηφιακό αίνιγμα (Google Form / Genially / κάποια άλλη υποστηρικτική πλατφόρμα)
 • Γρίφοι, πως τους παρουσιάζετε;
 1. Χειροπιαστοί γρίφοι (ειδική κλειδαριά, παζλ με ξύλινα κομμάτια, ιαπωνικό κουτί κ.λπ.) / Ψηφιακός γρίφος

Δημιουργία περιεχομένου των κλειδαριών.

Τα υλικά για κάλυψη μπορούν να ληφθούν από προηγούμενα ή μελλοντικά κουίζ που σκοπεύατε να κάνετε. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να παρουσιάσετε τα υλικά σας στο δωμάτιο διαφυγής. Ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν αίνιγμα ή παζλ. Οι αντίστοιχες πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυσή τους θα πρέπει να διαδίδονται στο δωμάτιο. Μπορεί να παρουσιαστεί ως έχει ή μπορεί να κρυφτεί σε μια εικόνα, ένα κείμενο, ένα αντικείμενο κ.λπ.

Δημιουργία περιεχομένου των κλειδαριών.
Η ύλη που επιθυμείτε να καλύψετε μπορεί να ανακτηθεί από μελλοντικούς γρίφους που σκοπεύατε να δημιουργήσετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παρουσιάσετε την ύλη στο Δωμάτιο Απόδρασης. Ερωτήσεις που μπορούν να μετατραπούν σε αινίγματα ή γρίφους. Οι αντίστοιχες πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυσή τους θα πρέπει να βρίσκονται διασκορπισμένες στο δωμάτιο. Μπορούν να παρουσιαστούν όπως είναι ή μπορεί να κρύβονται σε μια εικόνα, ένα κείμενο, ένα αντικείμενο κ.λπ.Για παράδειγμα, αν είστε στην τάξη των Μαθηματικών, μπορείτε να αφήσετε κάπου μια εικόνα με τρίγωνα, με πληροφορίες σχετικά με το μήκος των δυο από τις τρεις πλευρές. Οι μαθητές θα χρειαστεί να βρουν εργαλεία μέσα στο δωμάτιο ώστε να μετρήσουν την πλευρά του τριγώνου. Ίσως οι άλλες δυο πλευρές έχουν τις τιμές τους γραμμένες με αόρατο μελάνι που μπορεί να διαβαστεί με υπεριώδες φως (UV). Ένας άλλος τρόπος να βρεθούν οι τιμές των δυο αρχικών πλευρών, είναι να τις κρύψετε σε ένα ψεύτικο άρθρο πάνω στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Το ιδανικό θα ήταν να βρείτε μια εικόνα που εμπεριέχει μια τριγωνική μορφή, ή ένα κρυμμένο τρίγωνο. Για παράδειγμα, μια εικόνα του αγάλματος του Πυθαγόρα στο Πυθαγόρειο (βλ. Εικόνα 1 παρακάτω).

Πηγή σχήματος 1: Pixabay, Matthias_Groeneveld, διαβουλεύσεις 28 στις 20 η Οκτωβρίου 2020

Μόλις βρουν τις τιμές των δυο πλευρών, θα πρέπει να εφαρμόσουν το Πυθαγόρειο θεώρημα για να υπολογίσουν την τιμή της τελευταίας πλευράς. Η τιμή θα είναι ο αριθμητικός κώδικας για το επόμενο αίνιγμα στο Google Form για παράδειγμα.

Ορίστε το θέμα και προσαρμόστε αυτές τις ερωτήσεις ώστε να ταιριάζουν.

Θα χρειαστεί να βρείτε ένα κοινό στοιχείο, θέμα ή λόγο για να επιλύσουν οι μαθητές το δωμάτιο. Όλες οι κλειδαριές και τα αινίγματα πρέπει να εξελίσσονται με λογικό και ξεκάθαρο τρόπο. Μπορείτε είτε να προσαρμόσετε τις ερωτήσεις σας, σύμφωνα με το θέμα που επιλέξατε πριν. Ή, αν δεν έχετε πολύ έμπνευση, το να συγκεντρώσετε ερωτήσεις/απαντήσεις/ύλη που θέλετε να καλύψετε, μπορεί να σας βοηθήσει να σκεφτείτε ένα κοινό θέμα καθώς θα έχετε ολόκληρη τη λίστα. Είναι χρήσιμο επίσης να βρείτε έναν λόγο που οι μαθητές θα πρέπει να λύσουν όλα τα αινίγματα στην αφήγηση (ειδικά μέσω υπολογιστή).

Παράδειγμα ενός απλού σεναρίου: Ένας μαθηματικός, ο Pr Square, που είναι επίσης ένας αγαπητός καθηγητής μαθηματικών στο σχολείο, ανακάλυψε κάτι σπουδαίο. Κάτι που θα φέρει την επανάσταση στα μαθηματικά αλλά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί επίσης για μοχθηρό σκοπό. Ανησυχούσε ότι η έρευνα του θα έπεφτε στα λάθος χέρια. Γνώριζε ότι ο αντίπαλός του, ο Pr Maladvised, κατασκόπευε την έρευνα του και ζήλευε το ταλέντο του. Δεν ήθελε να βρει με ευκολία την έρευνά του αλλά δεν ήθελε να χάσει και για πάντα την έρευνά του αν του συνέβαινε κάτι. Έτσι, αποφάσισε να την κρύψει με τρόπο κατά τον οποίο οι έξυπνοι μαθητές του θα μπορούσαν να βρουν στοιχεία και να συνεχίσουν την έρευνά του στην περίπτωση κάποιου μυστηριώδους ατυχήματος. Έκρυβε στοιχεία στα μαθήματά του με τρόπο που δεν θα σκεφτόταν ποτέ ο Pr Maladvised. Ο Pr Square εξαφανίστηκε, προλαβαίνοντας ωστόσο να στείλει ένα μήνυμα στους μαθητές του ώστε να ανακαλύψουν έγκαιρα την έρευνά του και να την παραδώσουν στον έμπιστο συνάδελφό του Pr Triangle. Αλλά ο Pr Maladvised αποκωδικοποίησε μέρος του μηνύματος και αναζητά και ο ίδιος την έρευνα. Ως αφοσιωμένοι μαθητές του Pr Square, έχετε μια ώρα για να λύσετε το μυστήριο, διαφορετικά ο Pr Maladvised θα σπάσει τον κωδικό πριν από εσάς, θα κλέψει την έρευνα και θα τη χρησιμοποιήσει για τους δικούς του μοχθηρούς σκοπούς. Αν αποτύχετε, ο Pr Maladvised θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα νέο όπλο που θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα θα χαθούν για την ανθρωπότητα.

Δημιουργήστε μια νέα φόρμα Google και εισαγάγετε όλα τα αινίγματα στο πρότυπο.

Η κάθε σωστή απάντηση πρέπει να οδηγεί το μαθητή στο επόμενο αίνιγμα. Το τελικό μήνυμα μπορεί να δίνει τον κωδικό για το άνοιγμα ενός κουτιού που εμπεριέχει το «στόχο» ή το «βραβείο» του Δωματίου Απόδρασης. Ας πούμε, στο παράδειγμα παραπάνω, το κουτί μπορεί να περιλαμβάνει σελίδες της έρευνας και των τύπων του Pr Square, τα οποία πρέπει να βγάλουν φωτογραφίες και να τις στείλουν σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση που δημιουργήθηκε πρωτύτερα: prtriangle@gmail.com.

Υλικά και Πηγές

Οι προκαταρτικές ερωτήσεις για τη δημιουργία κλειδαριών του Δωματίου Απόδρασής σας στο Google Forms:

1) Ποιος είναι ο στόχος σας;

◦ Ποιος είναι ο στόχος σας (Η δοκιμή; Ή εύρεση νέας ύλης; Η επανάληψη παλιάς ύλης; Η πρακτική εφαρμογή της ύλης;)
◦ Τι είδους απαντήσεις αναμένετε; Με αριθμούς; Με γράμματα;

2) Ποιες πληροφορίες θέλετε να ελέγξετε/καλύψετε με αυτό το Δωμάτιο Απόδρασης;

◦ Κάντε μια λίστα των πληροφοριών
◦ Καταγράψτε όλες τις ερωτήσεις που οδηγούν στις πληροφορίες
◦ Μετατρέψτε αυτές τις ερωτήσεις σε αινίγματα
◦ Βρείτε ή δημιουργήστε επιπλέον υλικά που ίσως χρειαστούν οι μαθητές για την επίλυση των αινιγμάτων (εικόνες, θεωρία, κ.λπ.)

3) Βρείτε μια ωραία ιστορία ώστε να μετατρέψετε τις ερωτήσεις και τα αινίγματα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, γράψτε το σενάριο.

Θα χρειαστείτε
◦ Έναν λόγο που οι μαθητές πρέπει να επιλύσουν το Δωμάτιο Απόδρασης
◦ Ένα στοιχείο πίεσης χρόνου (βάσει λογικής)
◦ Ένα στόχο/αποτέλεσμα

4) Ενσωματώστε τις ερωτήσεις και τα αινίγματα στο σενάριο με έναν ολοκληρωμένο τρόπο.

5) Κατασκευάστε τις ερωτήσεις στο Google Form ή το Genially σας.

Προκειμένου να έχετε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο βίντεο αυτοδιδασκαλίας «Πώς να δημιουργήσετε ένα Google Form» και «Πώς να δημιουργήσετε ένα Δωμάτιο Απόδρασης χρησιμοποιώντας το Genially».