Ηλεκτρονική Ενότητα

Κουίζ Μονάδα 4

ΜΑΘΗΜΑ 12

E1. Ποια είναι τα στοιχεία μιας βασικής δομής ενός γρίφου;

α. Πρόκληση, ένδειξη, λύση
β. Πρόκληση, λύση, επιβράβευση
γ. Δοκιμασία, λύση, επιβράβευση

E2. Ποια είναι τα 5 στοιχεία ενός γρίφου;

α. πρόκληση, λανθάνουσα κατάσταση, αιφνιδιασμός, λογική, ενδείξεις
β. πρόκληση, ροή, λογική, αιφνιδιασμός, λανθάνουσα κατάσταση
γ. λανθάνουσα κατάσταση, αιφνιδιασμός, λογική, πρόκληση, στοιχεία

E3. Τι είδους γρίφου με κωδικό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα παρακάτω σύμβολα;

α. Κώδικας Μπράιγ
β. Κώδικας Μορς
γ. Κωδικοποίηση Πίγκπεν

ΜΑΘΗΜΑ 13

E1. Ποιο είναι το όνομα της δομής που απεικονίζεται παραπάνω?

α. Ανοιχτό μονοπάτι
β. Γραμμικό μονοπάτι
γ. Οριζόντιο μονοπάτι

E2. Γιατί δεν είναι τα γραμμικά μονοπάτια ευπροσάρμοστα στα εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης;

α. Είναι πολύ εύκολα στη λύση
β. Οι μαθητές δεν μπορούν να συνεργαστούν
γ. Είναι βαρετά

E3. Ποιος είναι ο κατάλληλος αριθμός παικτών για την ολοκλήρωση μιας ακολουθίας γραμμικού μονοπατιού;

α. Μέχρι 4 άτομα
β. 4 εώς 6 άτομα
γ. 8 εώς 10 άτομα

ΜΑΘΗΜΑ 14

E1. What is the name of the structure illustrated above?

α. Πολύ-γραμμικό μονοπάτι
β. Ανοιχτό μονοπάτι
γ. Πυραμίδα

E2. Τι είναι ένας μετά-γρίφος;

α. Ένας γρίφος που ολοκληρώνει ένα δωμάτιο απόδρασης
β. Ένα γρίφος που απαιτεί τις λύσεις όλων των γρίφων προτού επιλυθεί
γ. Ένας αφηρημένος γρίφος

E3. Τι είναι ένα κρυπτόλεξο;

α. Ένα κρυπτογραφημένο φορητό χρηματοκιβώτιο που εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2003 στον Κώδικα Ντα Βίντσι του Dan Brown
β. Ένας κωδικός
γ. Μια άλλη ονομασία για τον κώδικα Μορς

ΜΑΘΗΜΑ 15

E1. What is the name of the structure illustrated above?

α. Πολύ-γραμμικό μονοπάτι
β. Χαοτικό μονοπάτι
γ. Ανοιχτό μονοπάτι

E2. Τι είναι μια πυραμίδα, σύμφωνα με τον Scott Nicholson;

α. Ένα ανεξάρτητο είδος μονοπατιού
β. Ένα υβριδικό είδος μονοπατιού που συνδυάζει ανοιχτά, γραμμικά και πολύ-γραμμικά μονοπάτια, του οποίου το σχέδιο μοιάζει με πυραμίδα
γ. Ένα δωμάτιο απόδρασης με θέμα μια Αιγυπτιακή πυραμίδα

ΜΑΘΗΜΑ 16

E1. Το Google Forms είναι καταλληλότερο για:

α. Δωμάτια απόδρασης Γραμμικού Μονοπατιού
β. Δωμάτια απόδρασης Γραμμικού Μονοπατιού
γ. Δωμάτια απόδρασης Πολυγραμμικού Μονοπατιού

E2. Το Genially είναι καταλληλότερο για την υποστήριξη:

α. ΔΑ Γραμμικού και Ανοιχτού Μονοπατιού
β. ΔΑ Ανοιχτού και Πολυγραμμικού Μονοπατιού
γ. ΔΑ Πολυγραμμικού και Γραμμικού Μονοπατιού

ΜΑΘΗΜΑ 17

E1. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει προτού ξεκινήσετε να ανακαλύπτετε όλα τα ψηφιακά εργαλεία;

α. Να ορίσετε την αισθητική
β. Να ορίσετε το συνδυασμό χρωμάτων
γ. Να ορίσετε τις ανάγκες

E2. Ποιο είναι το όνομα της άδειας που θα πρέπει να προσέξετε όταν αναζητάτε διαδικτυακές πηγές;

α. Creative Creation
β. Creative Commons
γ. Design Commons
δ. Common Copyright

E3. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε ενώ σχεδιάζετε το Δωμάτιο Απόδρασής σας σχετικά με το πρακτικό περιεχόμενο;

α. Ο σχεδιασμός της χρονικής σειράς
β. Ο σχεδιασμός της αισθητικής
γ. Ο σχεδιασμός του χάρτη πορείας
δ. Ο σχεδιασμός του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ 18

E1. Ποια διαδικασία ακολουθείτε όταν σχεδιάζετε ένα γρίφο;

α. Από την ερώτηση που θέλετε να ρωτήσετε στην απάντηση
β. Από το είδος γρίφου στην απάντηση
γ. Από τους παιδαγωγικούς στόχους στις ερωτήσεις

E2. Τι χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο στους γρίφους σας;

α. Ο σκοπός, τα βήματα, η απάντηση
β. Ο σκοπός, η απάντηση, ο σχεδιασμός
γ. Η απάντηση, η ερώτηση, το μοτίβο

ΜΑΘΗΜΑ 19

E1. Από που προέρχονται οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

α. Αναπηρία
β. Τυχαία αίτια
γ. Νευροβιολογικά αίτια

E2. Μπορείτε να αναφέρετε ποια απάντηση περιλαμβάνει μόνο πραγματικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

α. Δυσλεξία, Δυσπραξία, Δυσλόγια
β. Δυσεντερία , Δυσαριθμησία, Δυσλεξία
γ. Δυσπραξία, Δυσγραφία, Δυσλεξία

E3. Ποια από τις παρακάτω Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες συναντιέται συχνότερα;

α. Δυσπραξία
β. Δυσλεξία
γ. Δυσαριθμησία

E4. Ποια από αυτές τις επιλογές περιέχει μόνο προτεινόμενες γραμματοσειρές κειμένου για μαθητές με ΕΜΔ;

α. Arial, Comic Sans MS
β. Arial, Century Gothic, OpenDys 
γ. Trebuchet, Times new Roman 

E5. Πως ονομάζεται το φαινόμενο του να έχει κανείς πολλές ΕΜΔ ταυτόχρονα;

α. Συνεμφάνιση
β. Πολύ-Δυς
γ. Πληρό-Δυς

ΜΑΘΗΜΑ 20

E1. Ποια από τα παρακάτω καθήκοντα δεν πραγματοποιούνται από το συντονιστή του παιχνιδιού;

α. Η επεξήγηση των κανόνων
β. MΗ επίβλεψη του δωματίου
γ. Η εξήγηση των κανόνων
δ. Κανένα από τα παραπάνω

E2. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί οδηγίες για την παροχή ενδείξεων;

a. Ο συντονιστής του παιχνιδιού πρέπει να παρέχει ενδείξεις όποτε το ζητούν οι συμμετέχοντες
β. Ο συντονιστής του παιχνιδιού πρέπει να παρέχει ενδείξεις αφαιρώντας χρόνο σαν τιμωρία
γ. TΟ συντονιστής του παιχνιδιού πρέπει να θέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενδείξεων που μπορούν να δοθούν
δ. Όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις

ΜΑΘΗΜΑ 12

E1: β
E2: γ
E3: γ

ΜΑΘΗΜΑ 13

E1: β
E2: β
E3: α

ΜΑΘΗΜΑ 14

E1: β
E2: β
E3: α

ΜΑΘΗΜΑ 15

E1: α
E2: β

ΜΑΘΗΜΑ 16

E1: α
E2: β

ΜΑΘΗΜΑ 17

E1: γ
E2: β
E3: γ

ΜΑΘΗΜΑ 18

E1: γ
E2: α

ΜΑΘΗΜΑ 19

E1: γ
E2: γ
E3: β
E4: β
E5: α

ΜΑΘΗΜΑ 20

E1: β
E2: δ