Ηλεκτρονική Ενότητα

Κουίζ Μονάδα 2

E1. Tι κάνει ένα Δωμάτιο Απόδρασης μια καλύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα και εμπειρία;

α. Ένας λεπτομερής σχεδιασμός πάζλ.
β. Μια διαδικασία απολογισμού για να βοηθήσει τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με την δραστηριότητα.
γ. Να δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς στόχους έναντι της αναψυχής στο Δωμάτιο Απόδρασης.

E2. Ποιος είναι/δεν είναι ο ρόλος του Game Master;

α. Για να ηγηθεί η ενημέρωση.
β. Για να ηγηθεί τον απολογισμό.
γ. Για να εξηγήσει τους κανόνες ασφαλείας.
δ. Για να προγραμματίσει τις δραστηριότητες του Δωματίου Απόδρασης.

Μάθημα 5

E3. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση

α. Η διασκέδαση και η μάθηση είναι σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
β. Η ισορροπία διασκέδασης και μάθησης είναι σημαντική για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
γ. Είναι λιγότερο σημαντική η διασκέδαση και περισσότερο η μάθηση για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

E4. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση:

α. Τα καλά Δωμάτια Διαφυγής έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιλυθούν μόνα τους, έτσι ώστε οι παίκτες να μην χρειάζεται να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για να λύσουν τα παζλ.
β. Τα καλά Δωμάτια Διαφυγής έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να λυθούν από όλους τους παίκτες εάν δεν επικοινωνούν και συνεργάζονται για να λύσουν τα παζλ.
γ. Τα καλά Δωμάτια Διαφυγής έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να επιλυθούν μόνα τους, έτσι ώστε οι παίκτες να πρέπει να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για να λύσουν τα παζλ.

E5. Ποιες τρεις δεξιότητες STEAM αξιοποιούνται ελάχιστα στις τάξεις, αλλά έχουν μεγάλη αξία στην εκπαίδευση STEAM:

α. Στατιστική, επιχειρηματολογία και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων
β. Λογισμός, επίλυση προβλημάτων και μέτρηση
γ. «Μάθηση μέσα από την πράξη», «Μαθαίνοντας για να μάθουμε», «Μαθαίνοντας να είμαστε».

Μάθημα 6

E6. Επιλέξτε τον σωστό ορισμό:

α. Η ενημέρωση είναι ένα σύνολο κανόνων ασφαλείας.
β. Η ενημέρωση είναι ένα σύνολο οδηγιών του παιχνιδιού.
γ. Η ενημέρωση είναι μια σύνοψη της ιστορίας του παιχνιδιού.
δ. Η ενημέρωση είναι μια σύντομη εξήγηση των στόχων της αποστολής
ε. Η ενημέρωση είναι όλα τα παραπάνω.

E7. Συμπληρώστε τις προτάσεις:

α. Ο καταληκτικός απολογισμός είναι σημαντικός γιατί…
β. Οι μαθητές πρέπει να αλλάξουν…
γ. Πέντε διαφορετικές ομάδες ερωτήσεων για τον καταληκτικό απολογισμό: Συναισθήματα,……..

E8. Γιατί είναι σημαντικό το δωμάτιο του καταληκτικού απολογισμού να βρίσκεται έξω από το δωμάτιο διαφυγής

α. Για διασκέδαση.
β. Για να αφήσετε τους μαθητές σας να μετακινηθούν διανοητικά από το δωμάτιο.
γ. Για να επιτρέψετε στον game master να προετοιμάσει το δωμάτιο διαφυγής.

Μάθημα 7

E9. Ονομάστε τουλάχιστον 5 διαφορετικά καθήκοντα ενός game master:

1) __________________________________
2) __________________________________
3) __________________________________
4) __________________________________
5) __________________________________

E10. Ένας καλός game master συγκρίνεται με:

α. έναν καλό πυροσβέστη
β. έναν καλό δάσκαλο
γ. έναν καλό εκπαιδευτή

E11. E3. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός game master;

α. δικαιοσύνη και ισότητα
β. προσοχή και ευελιξία
γ. αυστηρότητα και ακρίβεια

Μάθημα 8

E12. Πόσες φορές προτείνουν οι συγγραφείς να δοκιμάσετε το δωμάτιο διαφυγής;

α. Μία
β. Δύο
γ. Τρεις
δ. Τέσσερεις

E13. Οι δοκιμαστές Alpha είναι:

α. Μέλη οικογένειας
β. Εσωτερικοί υπάλληλοι
γ. Πραγματικοί χρήστες του προϊόντος

E14. Ονομάστε τουλάχιστον τρεις τύπους ανατροφοδότησης που αναφέρονται στο μάθημα:

α.
β.
γ.

Απαντήσεις

E1:
E2: β, δ
E3: β
E4: γ
E5: α
E6: ε
E7: Ανοιχτές απαντήσεις
E8: β
E10: β
E11: β
E12: δ
E13: β
E14: συζήτηση, ερωτηματολόγιο, κάρτες Dixit.