Ηλεκτρονική Ενότητα

Κουίζ Μονάδα 1

Μάθημα 1: 

Ε1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ενότητας ηλεκτρονικής μάθησης;  

α. Να διδάξει στους καθηγητές πανεπιστημίου πως να δημιουργήσουν ένα Δωμάτιο Απόδρασης
β. Να παράσχει στους καθηγητές καλύτερες ψηφιακές δεξιότητες
γ. Να διδάξει στους μαθητές πως να παίξουν ένα παιχνίδι απόδρασης

Ε2. Τι είναι το «ECVET»; 

α. Ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με σκοπό την απόκτηση προσόντων
β. Το ECVET δεν βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναφέρονται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
γ. Βελτιώνει τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στον κόσμο και των προσόντων που προσφέρουν

Ε3. Η μεθοδολογία του έργου «STEAMER» βασίζεται:

α. Στη παιχνιδοποίηση
β. Στη παιχνιδοκεντρική μάθηση

Μάθημα 2: 

Ε1. Ποιος είναι ο σαφέστερος ορισμός μιας ανάλυσης αναγκών; 

α. Ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψει κανείς τι προσποιούνται οι μαθητές ότι έμαθαν στο τέλος ενός μαθήματος.
β. Μια ανάλυση αναγκών είναι ένα σύνολο ερωτήσεων για την αναγνώριση δυνητικών ικανοτήτων
γ. Η επιλογή να ξεκινήσει κανείς το σχεδιασμό ενός μαθήματος βασισμένο στις ανάγκες
δ. Η διαφορά μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ένας μαθητής και τι είναι σε θέση να κάνει ένας μαθητής.

Ε2. Ποιοι είναι οι βασικοί χρήστες μιας ανάλυσης αναγκών; 

α. Οι καθηγητές, οι γονείς, οι μαθητές
β. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και οι γονείς
γ. Οι δοκιμαστές, οι καθηγητές και μαθητές

Ε3. Ένα μειονέκτημα της ανάλυσης αναγκών μέσω συνέντευξης είναι:  

α. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι επιφανειακές
β. Απαιτείται χρόνος για τη διαχείριση των πληροφοριών
γ. Κάποιες φορές οι ανθρώπου δεν νιώθουν άνετα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης

Μάθημα 3: 

Ε1. Ποια λέξη σημαίνει «ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί κάτι”;

α. Στόχος
β. Επίπτωση
γ. Προθεσμία

Ε2. Το χρονικό όριο 60 λεπτών για ένα εκπαιδευτικό Δωμάτιο Απόδρασης:

α. Προσφέρει αρκετό χρόνο για τους μαθητές να δουλέψουν σαν ομάδα
β. Δεν επιτρέπει τη χρήση επαρκούς αριθμού γρίφων

Ε3. Η δυσκολία των γρίφων για διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης και τύπων συμμετεχόντων καθορίζεται:

α. Προτού διεξαχθεί η ανάλυση των αναγκών των μαθητών 
β. Μόλις καθοριστεί ο τύπος χρήστη των συμμετεχόντων του Δωματίου Απόδρασης 

Μάθημα 4: 

Ε1. Τα πλεονεκτήματα της ανταγωνιστικής προσέγγισης είναι: 

α. Η ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και του κινήτρου των συμμετεχόντων
β. Η ενθάρρυνση των συνεργατών
γ. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον

Ε2. Η ανατροφοδότηση του καθηγητή στους συμμετέχοντες σχετικά με το πόσο καλά συνεργάστηκε ονομάζεται:

α. Δομή του καθήκοντος
β. Απολογισμός
γ. Παρακολούθηση της επίδοσης της ομάδας

Ε3. Τι σημαίνει ανταγωνιστική μάθηση; 

α. Να κάνετε ό,τι μπορείτε για να επιτύχετε ατομικά
β. Να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες της κοινωνίας
γ. Να μπορείτε να επιλύνετε τα προβλήματα συνεργατικά
δ. Όλα τα παραπάνω

Μαθήματα 1 – 4: 

Ε1. Όταν σχεδιάζετε το Δωμάτιο Απόδρασής σας θα πρέπει να καθορίσετε τις ανάγκες των συμμετεχόντων πρώτα. Τι περιλαμβάνει αυτό; 

α. Την ηλικία, το υπόβαθρο και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες
β. Την ηλικία, το υπόβαθρο και τους μαθησιακούς στόχους
γ. Την ηλικία, το υπόβαθρο και τα μαθησιακά περιβάλλοντα

Ε2. Κατά τη διάρκεια του Δωματίου Απόδρασης, ο καθηγητής δεν πρέπει να παρέχει ενδείξεις: 

α. Όταν ζητούνται
β. Πριν την εμπειρία
γ. Όταν χρειάζονται

Απαντήσεις

ΜΑΘΗΜΑ 1

E1: β
E2: α
E3: β

ΜΑΘΗΜΑ 2

E1: δ
E2: γ
E3: β

ΜΑΘΗΜΑ 3

E1: γ
E2: α
E3: β

ΜΑΘΗΜΑ 4

E1: α
E2: β
E3: δ

Μαθήματα 1-4

E1: α
E2: β