Οι εταίροι

Τα πνευματικά παραδοτέα του έργου STEAMER δημιουργήθηκαν από μια Ευρωπαϊκή κοινοπραξία στα πλαίσια του Erasmus+ ΒΔ2 έργου για σχολική εκπαίδευση και καινοτομία, στο οποίο συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από έξι διαφορετικές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Λετονία, Κύπρος).

Ο LogoPsyCom αποτελεί ένα Βελγικό οργανισμό, εξειδικευμένο στις ειδικές μαθησιακές διαταραχές (ΕΜΔ), συμπεριλαμβανομένου της δυσλεξίας, της δυσπραξίας (SSD), της δυσαριθμησίας κτλ.). Όλοι οι λογοθεραπευτές είναι εμπειρογνώμονες στον τομέα και η τεχνογνωσία τους ζητείται συχνά από διάφορα νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές.

Η εταιρία «Les Apprimeurs» αποτελεί μια Γαλλική εταιρία με εξειδίκευση στη δημιουργία εξατομικευμένων ψηφιακών λύσεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κατάρτισης.

Ο Citizens in Power (CIP) είναι ένας Κυπριακός ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με τις ανάγκες των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η ένταξη, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η διά βίου μάθηση.

Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της δια βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο CIP έχει συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Ο CIP διαθέτει ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην τυπική και την μη-τυπική εκπαίδευση.

Ο οργανισμός Work in Progress ασχολείται με την οργάνωση εκδηλώσεων και συγκεκριμένα με την τουριστική προβολή. Αποστολή του είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί διαδραστικές πολιτιστικές εμπειρίες, καθώς και να προτείνει ένα νέο τρόπο ενίσχυσης και απόλαυσης της Ιταλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος του οργανισμού είναι να δημιουργήσει μορφότυπους, ώστε να καταστήσει τον/την συμμετέχοντα/-ουσα πρωταγωνιστή/-στρια των καθηλωτικών, διαδραστικών και εμβυθιστικών εμπειριών και να τον/την εμπλέξει άμεσα στη βίωση μιας περιπέτειας προς ανακάλυψη της περιοχής.

Liepaja Rainis secondary school No.6 is located in Western part of Latvia, at the Baltic Sea coast in City Liepaja. The school provides high quality educatonal services to more than 600 students in grades 5 through 12. The school is one of the national leading schools in terms of innovations and improvement of meaningful use of information technologies.

The goal is increase internationalization activities, take part in international and national projects, improve the life skills and competences of staff and pupils through use foreign languages, entrepreneurial skills, ICT skills, other cultures and leadership. We are one of the Microsoft Showcaseschool, eTwinning, Junior Achievement, EcoSchoools and Erasmus embassador schools sharing best practice and experience in national and international level.

The keywords for our organization are: Technologies, Entrepreneurship, Environment and international Education. Our vision is to develop pupil social, personal and professional skills and competence using innovative, creative, technology and leadership based learning methods to increase healthy, socal active, value based and resposible personaliity.

Το 32ο Σχολείο Γλωσσών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «St. Kliment Ohridsk» βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας, στη Σόφια. Έχοντας ιδρυθεί το 1986, έχει καταστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον φημισμένα σχολεία της πρωτεύουσας, παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίας σε πέραν των 2000 μαθητών που φοιτούν σε τμήματα της 1ης μέχρι και της 12ης τάξης. Το σχολείο περηφανεύεται για το εξαιρετικά ενθουσιασμένο και καταρτισμένο του προσωπικό, το οποίο αποδεικνύει την αξία του, όχι μόνο μέσω της καθημερινής του εργασίας στο τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και μέσω της συμμετοχής του σε πολυάριθμα Ευρωπαϊκά και εθνικά εκπαιδευτικά έργα, τόσο ως συντονιστής, όσο και ως εταίρος.

Το σχολείο είναι καταγεγραμμένο ως ένα ίδρυμα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, όπου τα Αγγλικά διδάσκονται από την 1η μέχρι τη 12η τάξη. Στη δεύτερη τάξη εισάγεται μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Το σχολείο προσφέρει στους μαθητές του δίγλωσση εκπαίδευση στα μαθήματα της ιστορίας, της γεωγραφίας, της βιολογίας, της χημείας, της τέχνης και της φιλοσοφίας. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στα Αγγλικά σε λυκειακό επίπεδο.