Μια μέρα στο μουσείο Φυσικών Επιστημών

Μια ομάδα μαθητών βρίσκεται μέσα σε ένα μουσείο Φυσικών Επιστημών, όπου όλα τα εκθέματα (ζώα, κ.λπ.) έχουν ζωντανέψει, και πρέπει να βρουν ένα τρόπο να αποδράσουν και να επιστρέψουν τα εκθέματα στη θέση τους. Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια μιας εγκυκλοπαίδειας που μιλάει και ξέρει τα πάντα, καθοδηγώντας τους μέσα από ένα σύνολο γρίφων.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης των μαθητών στο μουσείο φυσικών επιστημών, γίνεται μια διακοπή ρεύματος. Όταν τα φώτα ανάβουν ξανά, οι μαθητές αντικρίζουν ένα απίστευτο γεγονός: όλα τα εκθέματα (ζώα, κ.λπ.) έχουν ζωντανέψει. Τρομοκρατημένοι για τη ζωή τους, οι μαθητές πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ανατρέψουν την κατάσταση. Μια εγκυκλοπαίδεια που μιλά και αποτελεί μέρος των εκθεμάτων θα τους καθοδηγήσει προς την ολοκλήρωση της αποστολής. Έχουν στη διάθεσή τους μία ώρα για να λύσουν ένα σύνολο γρίφων εμπνευσμένων από τη φυσική και κοινωνικο-πολιτιστική ιστορία του πλανήτη, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους.