Απόκρυψη στοιχείων

Απόκρυψη στοιχείων
Does it require an electronic device? Χωρίς

Πρέπει να γράψετε τον κώδικα ή το μήνυμα που θέλετε σε αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Παραδείγματος χάριν, έχετε τον τριψήφιο κωδικό 1-7-5. Γράψτε το κάθε ψηφίο σε διαφορετικό κουτάλι ή σε διαφορετικά αντικείμενα της ίδιας κατηγορίας. Γράψτε “1” σε ένα κουτάλι, “7” σε ένα πιρούνι και ”5” σε ένα πιάτο. Το κουτάλι, το πιρούνι και το πιάτο ανήκουν στην κατηγορία “Σκεύη Κουζίνας”. Μία άλλη ιδέα θα ήταν να τοποθετήσετε φύλλα τράπουλας με τους αντίστοιχους αριθμούς του κώδικα πάνω στα σκεύη.

Find it here