Πυραμίδα Πρόσθεσης

Δημιουργήστε μία πυραμίδα πρόσθεσης, η οποία οδηγεί σε ένα στοιχείο ή μία ιδέα. Ο αριθμός σε κάθε κελί της πυραμίδας είναι πάντα ίσος με το άθροισμα των δύο αριθμών που αναγράφονται στα δύο κελιά ακριβώς από κάτω.
Does it require an electronic device? Χωρίς

Υπάρχουν δύο τύποι πυραμίδων πρόσθεσης:

1. Αυτοί που συμπληρώνονται από τη βάση: όλοι οι αριθμοί είναι διαθέσιμοι στη βάση. Επομένως, αρκεί να προχωρήσουμε με διαδοχικές προσθέσεις για να γεμίσουμε την πυραμίδα μέχρι την κορυφή της.

2. Αυτοί που συμπληρώνονται τυχαία: οι διαθέσιμοι αριθμοί είναι διάσπαρτοι. Για να γεμίσετε την πυραμίδα πρέπει να προσθέσετε και να αφαιρέσετε (ή να προσθέσετε με επιπλέον κελιά/τρύπες).

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το δωρεάν ιστότοπο clicmaclasse.fr, ο οποίος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μία πυραμίδα πρόσθεσης. Παρόλα αυτά, έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες.

 • Κάντε κλικ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γεννήτρια των πυραμίδων πρόσθεσης. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα μεταβείτε απευθείας σε μία πρόσθετη πυραμίδα. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ένα χρονόμετρο ξεκινά μόλις εμφανίζεται μία νέα πυραμίδα. Το χρονόμετρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση του χρόνου που απαιτείται από τους μαθητές για να ολοκληρώσουν την ίδια πυραμίδα ή ακόμα και για να καταγράφει την πρόοδο που σημειώνεται. Το χρονόμετρο διακόπτεται με το άνοιγμα του πλαισίου “Επιλογές”.
 • Στο επάνω μέρος της οθόνης, μία γραμμή εικονιδίων δίνει πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:
 • Αρχική Σελίδα = Αφήστε τη δραστηριότητα και επιστρέψτε στον ιστότοπο.
 • Βέλος που δείχνει προς τα δεξιά = Ξεκινήστε εκ νέου την τρέχουσα πυραμίδα.
 • Αρχείο PDF = Εξάγετε την πυραμίδα σε μορφή PDF.
 • Πυραμίδα = Δημιουργήστε μία νέα πυραμίδα.
 • Τροχός = Αλλάξτε τις επιλογές της δραστηριότητας.
 • Ερωτηματικό = Διαβάστε τη βοήθεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του προγράμματος. Στο κουτί "Πρώτος Αριθμός" μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό από τον οποίο ξεκινά το μαγικό τετράγωνο.
 • Υπα΄ρχουν τρεις τρόποι δημιουργίας μιας πυραμίδας:
 • Από την κορυφή της
 • Από μία τυχαία βάση
 • Από μία επιλεγμένη βάση

Οι περισσότερες επιλογές είναι διαθέσιμες ανεξάρτητα από την επιλεγμένη λειτουργία. Ο αριθμός των γραμμών μία πυραμίδας μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 10. Η θέση των δεικτών καθορίζει ποιοι αριθμοί θα είναι ορατοί μόλις δημιουργηθεί η πυραμίδα - οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι στη βάση ή σε ένα κελί ανά σειρά. Η πυραμίδα σας ενημερώνεται άμεσα καθώς κάνετε τις επιλογές σας. Επιπλέον, η μαγική σταθερά της εμφανίζεται πάνω από το γεωμετρικό σχήμα.

 • Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε την πυραμίδα σας. Ανάλογα με το μέγεθος (πλάτος κελιών και αριθμός γραμμών), το έγγραφο PDF μπορεί να διαφέρει. Μπορεί να είναι σε μορφή "τοπίου" ή "πορτραίτου" και η πυραμίδα να απεικονίζεται μόνο μία φορά σε περίπτωση που είναι μεγάλη. Ανάλογα βέβαια με το μέγεθός της, μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες φορές (από 2 έως
 • Εάν είναι επιλεγμένη η "Εμφάνιση Λύσης σε Έγγραφο PDF", η λύση θα εμφανιστεί στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου. Το έγγραφο PDF ανοίγει σε μία νέα καρτέλα περιήγησης και έπειτα μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί.
Find it here