Ισαάκ Νεύτων

Ο Σερ Ισάακ Νεύτων ήταν Άγγλος μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, θεολόγος και συγγραφέας. Οι περιβόητες επιστημονικές του ανακαλύψεις τον καθιστούν έναν από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες όλων των εποχών.

Ο Ισαάκ Νεύτων γεννήθηκε το 1643 στην Αγγλία. Ξεκίνησε να φοιτά στο Κολλέγιο Τρίνιτι του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ το 1661, όπου και ανακάλυψε το γενικευμένο Διωνυμικό Θεώρημα. Επιπλέον, άρχισε να αναπτύσσει μία μαθηματική θεωρία, η οποία έγινε αργότερα γνωστή ως Λογισμός. Ανακάλυψε επίσης τις ταυτότητες του Νεύτωνα, τη Νευτώνεια Μέθοδο, ταξινόμησε τις καμπύλες στο χώρο, και συνέβαλε σημαντικά στη Θεωρία των Πεπερασμένων Διαφορών. Επιπλέον, ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε κλασματικούς δείκτες (φράκταλς) και Αναλυτική Γεωμετρία για να εξάγει ακέραιες λύσεις σε πολυωνυμικές εξισώσεις (Διοφαντική Εξίσωση). Αργότερα, ασχολήθηκε με τη Μηχανική, δημοσιεύοντας τους τρεις καθολικούς Νόμους Κίνησης το 1687, θέτοντας έτσι τα θεμέλια της Κλασικής Μηχανικής. Οι νόμοι αυτοί δεν εξελίχθηκαν για περισσότερο από 200 χρόνια ενώ συνέβαλαν και στην πρόοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης. Επιπλέον, αναγνώρισε την απόκλιση του Ήλιου από το κέντρο βάρος του Ηλιακού Συστήματος. Ο Νεύτωνας βρήκε 72 από τα 78 είδη κυβικών καμπυλών (εξισώσεων), ταξινομώντας τις σε τέσσερις (4) κατηγορίες. Κατασκεύασε επίσης το πρώτο αντανακλαστικό τηλεσκόπιο και χρησιμοποίησε τη δική του περιγραφή της βαρύτητας για να εξάγει τους Νόμους του Κέπλερ σχετικά με την κίνηση των πλανητών, τις παλίρροιες, τις τροχιές των κομητών καθώς και τη μετάπτωση των ισημεριών.