Ηλεκτρονική Ενότητα

Κεφάλαιο Μάθημα
Διαδικτυακά Εργαλεία: Συμβουλές για το σχεδιασμό γρίφων
60 λεπτά
Στα Δωμάτια Απόδρασης, ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γίνει στην εντέλεια και είναι το πιο ευπροσάρμοστο όσον αφορά την ενσωμάτωση παιδαγωγικού υλικού, είναι οι γρίφοι. Οι γρίφοι είναι ο κορμός ενός Δωματίου Απόδρασης. Η επίλυση των γρίφων για να προχωρήσει κανείς στο επόμενο βήμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Δωματίου Απόδρασης. Αυτό το μάθημα θα εφοδιάσει τους καθηγητές και άλλα άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν παιδαγωγικά Δωμάτια Απόδρασης με συμβουλές και διαδικαστικά προκειμένου να δημιουργήσουν απλούς ή σύνθετους γρίφους.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  • Έχουν μάθει διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό γρίφων
  • Κατανοούν τα διάφορα βήματα στο σχεδιασμό και στη δημιουργία γρίφων
  • Δημιουργούν το δικό τους σύνολο γρίφων
  • Χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να τους βοηθούν στη δημιουργία των δικών τους γρίφων
  • Ενσωματώνουν τους γρίφους τους σε ένα παιδαγωγικό Δωμάτιο Απόδρασης

Οι γρίφοι είναι μια από τις βασικότερες πηγές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας καθηγητής για τη δημιουργία Δωματίων Απόδρασης. Απαιτούν ενεργή μάθηση, κριτική σκέψη και δημιουργική σκέψη. Είναι κατάλληλα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την επίλυση προβλημάτων, της συνεργασίας και της επικοινωνίας.

Όλες αυτές οι βασικές οριζόντιες δεξιότητες είναι ο στόχος ενός παιδαγωγικού Δωματίου Απόδρασης.

pikisuperstar. (2019). Άτομα που συνδυάζουν κομμάτια παζλ Δωρεάν Διάνυσμα www.freepik. https://www.freepik.com/free-vector/people-putting-puzzle-pieces-together_5949654.htm#page=1&query=design%20puzzle&position=24

Η διαδικασία σχεδιασμού ενός γρίφου

Όπως συμβαίνει γενικά με τα Δωμάτια Απόδρασης, είναι καλό να δουλεύετε από το τέλος προς την αρχή για τη δημιουργία γρίφων.

Όπως είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα, έχετε γρίφους γραμμικού μονοπατιού, γρίφους ανοιχτού μονοπατιού και γρίφους πολυγραμμικού μονοπατιού, αναφορικά με τη γενική δομή των ΔΑ. Οι ίδιες δομές μπορούν να εφαρμοστούν και αυτές σε διαφορετικούς γρίφους. Το ευρύτερο είδος του γρίφου πρέπει να επιλεχθεί από την αρχή, σύμφωνα με τους παιδαγωγικούς στόχους που έχετε θέσει.

Επομένως, ο τελικός, γενικός στόχος είναι το σημείο εκκίνησης. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αναγνωρίσετε την ύλη που επιθυμείτε να καλύψετε και να καταγράψετε όλα τα στοιχεία που επιθυμείτε να έχετε στο Δωμάτιο Απόδρασης.

Αυτά τα στοιχεία είναι οι απαντήσεις σας. Καθώς υπάρχουν διαφορετικά είδη γρίφων, πιθανώς να χρειαστείτε επίσης διαφορετικά είδη απαντήσεων.

Από τις απαντήσεις σας, μπορείτε να φανταστείτε πρώτα πως μπορείτε να θέσετε την ερώτηση, τι είδους στοιχεία θα θέλατε να ανακαλύψουν οι μαθητές και πως μπορείτε να δημιουργήσετε τους γρίφους ώστε να ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα στοιχεία.

Αυτά τα στοιχεία του γρίφου πρέπει να προκύπτουν μέσω μια ερώτησης ή ενός αινίγματος. Επομένως, μόλις διαμερίσετε την απάντηση σε επιμέρους στοιχεία του γρίφου, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε την ερώτηση του αινίγματος.

Η ίδια η ερώτηση ή αίνιγμα μπορούν να παρουσιαστούν ως γρίφος. Αυτό δημιουργεί μια σειρά διασυνδεδεμένων γρίφων, που είναι συνήθως μια από τις βασικές δομές ενός Δωματίου Απόδρασης.

Σε εκείνο το σημείο, μπορείτε να προσαρμόσετε το σχεδιασμό ώστε ο γρίφος να ταιριάζει στο θέμα του δωματίου απόδρασης ή μπορείτε να επιλέξετε το είδος του γρίφου ανάλογα με το θέμα πρωτύτερα.

Freepik. (2018). Αιγυπτιακά ιερογλυφικά φόντο με επίπεδη σχεδίαση Δωρεάν διάνυσμα . www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-vector/egyptian-hieroglyphics-background-with-flat-design_2720578.htm#page=1&query=hieroglyphs&position=4

Για παράδειγμα, με ένα θέμα της αρχαίας Αιγύπτου, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, αντί να χρησιμοποιήσετε απλά σύμβολα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Αιγυπτιακά σύμβολα που θα παρουσιάζονται ως μέρος της διακόσμησης ενός τοίχου.

Μόλις έχετε ολοκληρώσει το σχεδιασμό του γρίφου, μην παραλείψετε να τον δοκιμάσετε για να δείτε αν λειτουργεί σωστά και πόσο χρόνο απαιτεί η επίλυσή του.

Η διαδικασία είναι: ξεκινάτε από το γενικό στόχο και προχωράτε στην ύλη που επιθυμείτε να καλύψετε (απαντήσεις), στις ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε για να βρείτε αυτές τις απαντήσεις, στην ενσωμάτωση αυτών των γρίφων στο Δωμάτιο Απόδρασης σύμφωνα με το θέμα. Και τέλος, στις πολλαπλές δοκιμές των γρίφων.

Ουσιαστικά, όταν καταγράφετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να έχετε δύο είδη παιδαγωγικών στόχων:

  • Η χρήση προϋπάρχουσας γνώσης και επομένως η ανάγκη δημιουργίας συσχέτισης ή η χρήση της θεωρίας της τάξης για την εύρεση απάντησης.
  • Το μαθησιακό αποτέλεσμα ανακτάται μέσα από τη διαδικασία κατά την οποία κατέληξαν στην απάντηση.

Γενικές Συμβουλές σχεδιασμού

QuinceCreative. (n.d.). www.pixabay.com. https://pixabay.com/fr/illustrations/arrow-cible-gamme-bullseye-2889040/

Σαφής στόχος

Είναι μια καλή πρακτική να έχετε ξεκάθαρους γρίφους. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν, όταν βρίσκουν ένα αίνιγμα ή μια ερώτηση, ότι αυτό είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας επίλυσης, της συναρμολόγησης του γρίφου. Σε αντίθεση με μια σπαζοκεφαλιά, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν γρίφο.

Για παράδειγμα, βρίσκουν διάφορους αριθμούς γύρω στο δωμάτιο. Θα πρέπει να υπάρχει κάπου μια κλειδαριά που απαιτεί έναν αριθμητικό κωδικό για να ανοιχθεί. Αν ο στόχος δεν είναι ξεκάθαρος, οι μαθητές δεν θα ξέρουν τη χρήση αυτών των αριθμών και δεν θα καταλάβουν ότι υπήρχε κάτι προς επίλυση.

σαφές βήμα

Μια άλλη πτυχή που πρέπει να προσέξετε είναι να γνωρίζετε την ακολουθία. Οι γρίφοι ακολουθούν μια ακολουθία για να επιλυθούν. Πρέπει να αναλογιστείτε, να πραγματοποιήσετε και να δοκιμάσετε αυτήν την ακολουθία από πριν για να δείτε πως λειτουργεί. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο/η δημιουργός του γρίφου πρέπει να δουλέψει από το τέλος προς την αρχή, δηλαδή από την απάντηση, για να δει πως μπορεί να τη διαχωρίσει σε πολλά κομμάτια και πως θα πρέπει να συναρμολογηθεί και πάλι.

σαφής απάντηση / λύση

Harishs. (n.d.). www.pixabay.com. https://pixabay.com/fr/illustrations/apprentissage-astuce-l-%C3%A9cole-objet-3245793/

Επίσης, η απάντηση στο γρίφο πρέπει να είναι επίσης σαφής, μόλις βρεθεί. Αυτό δεν σημαίνει πως ο γρίφος πρέπει να έχει πολύ εύκολη λύση ή να είναι πολύ εμφανής, αλλά ότι υπάρχει μόνο μια πιθανή απάντηση.

Διαφορετικά παζλ στη διαφυγή σας δεν θα πρέπει να μπορούν να αναμειχθούν. Είναι γενικά καλύτερο να μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο παζλ δύο φορές σε ένα δωμάτιο διαφυγής. Η διαδικασία επίλυσης θα γίνει βαρετή και οι ενδείξεις και τα στοιχεία των διαφορετικών παζλ θα αναμιχθούν μαζί.

Επίσης, καθώς υπάρχει μόνο μια λύση, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το να δοκιμάζουν τα πάντα μέχρι κάτι να λειτουργήσει, δεν είναι πιθανή επιλογή. Για παράδειγμα, κάθε λάθος δοκιμή μειώνει το χρόνο που απομένει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κάνουν κάποια λάθη αλλά θα χρειαστεί να προσπαθήσουν πραγματικά και να λύσουν το γρίφο.

Συνοχή

Ωστόσο, ενώ τα διαφορετικά παζλ πρέπει να παραμείνουν σαφώς διακριτά, ένα κοινό νήμα και σχεδιασμός είναι καλό για να διατηρηθεί το Escape Room συνεκτικό.

Ως εκ τούτου, ο γενικός σχεδιασμός, το θέμα και η ατμόσφαιρα της αίθουσας διαφυγής πρέπει να αποφασίζονται εκ των προτέρων.

Για παράδειγμα; Η τεχνολογία υψηλής τεχνολογίας (με σχεδόν “εξωγήινο” στιλ sci-fi) θα έβλεπε τη θέση της σε ένα δωμάτιο διαφυγής με θέμα τον Χάρι Πότερ

Μια ένδειξη ή ένα αίνιγμα γραμμένο σε έντονο ροζ χρώμα με μικρά ουράνια τόξα και καρδιές θα τείνουν να φαίνονται εκτός τόπου σε ένα δωμάτιο διαφυγής με θέμα τον τρόμο. Η συνέπεια με το θέμα και τα γραφικά είναι απαραίτητη σε μια ωραία συναρπαστική αίθουσα διαφυγής.

Waewkidja. (2016). Σκεφτείτε έξω από το κουτί αναφέρει επιχειρηματική ιδέα Δωρεάν φωτογραφία . www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-photo/think-outside-box-quotes-business-concept_1147904.htm#page=1&query=out-of-the-box%20thinking&position=26

Σκέψη έξω από το κουτί

Τα παζλ μπορούν να είναι πολύ περισσότερα από μερικά κομμάτια παζλ που πρέπει να συγκεντρωθούν. Μην διστάσετε να σκεφτείτε έξω από το κουτί και να χρησιμοποιήσετε ό, τι μπορείτε για να δώσετε υποδείξεις ή να κάνετε ενδείξεις.

Χρησιμοποιήστε φώτα, αποκαλυπτικά φώτα (αόρατο μελάνι), ήχους, διακοσμητικές εικόνες, δώστε ενδείξεις για τίτλους βιβλίων που μένουν ξαπλωμένοι.

Χρησιμοποιήστε μοτίβα: αντικείμενα που πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή θέση για να αποκαλύψουν ένα νέο στοιχείο για παράδειγμα.

Χρησιμοποιήστε ασυνήθιστα κομμάτια παζλ:. Μπορεί να είναι δυο δοχεία που συνδέονται με δυο ενυδρεία, ξύλινα τουβλάκια, σελίδες με κομμάτια του κειμένου που δημιουργούν ολοκληρωμένο κείμενο μόλις τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο πάνω από μια πηγή φωτός, το ίδιο με κομμάτια χαρτών κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά είδη κωδικοποίησης: Κωδικοποίηση του Καίσαρα, πλέγματα κ.λπ.

Μετατρέψτε ένα γρίφο σε έναν άλλο γρίφο: για παράδειγμα, ένα παζλ που έχει συναρμολογηθεί παρέχει το αίνιγμα του επόμενου γρίφου που πρέπει να επιλυθεί.

QuinceCreative. (n.d.). www.pixabay.com. https://pixabay.com/fr/illustrations/arrow-cible-gamme-bullseye-2889040/

Δοκιμές

Δοκιμή
Ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι να δοκιμάσετε το γρίφο. Αυτό είναι σημαντικό καθώς θα δείτε αν ο γρίφος βγάζει νόημα σε κάποιον άλλον, πόσο δύσκολη είναι η επίλυσή του, πόσο χρόνο απαιτεί η επίλυσή του, αν τα στοιχεία είναι αρκετά ορατά, αν λείπει κάποιο στοιχείο, αν ταιριάζει στο γενικό θέμα του δωματίου απόδρασής σας κ.λπ. Για να γίνει κάτι τέτοιο, το ιδανικό θα ήταν να έχετε πολλούς δοκιμαστές που δεν θα συμμετέχουν στην εμπειρία του Δωματίου Απόδρασης. Η άποψη ενός συναδέλφου, ενός εκπαιδευτικού ή εξωτερικών παρατηρητών θα ήταν χρήσιμη. Πιο συγκεκριμένες οδηγίες για το δοκιμαστικό παιχνίδι αναφέρθηκαν στο Μάθημα 8. Αυτές οι οδηγίες και συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε αυτό το στάδιο του σχεδιασμού του ΔΑ.

Οι γρίφοι με τη φυσική έννοια του όρου

Όπως είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη γρίφων. Μπορείτε, φυσικά, να χρησιμοποιήσετε γρίφους με την κλασσική έννοια του όρου: να έχετε δηλαδή μια εικόνα (ή αντικείμενο) που να χωρίζεται σε πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να επανασυναρμολογηθούν.

Προκειμένου να δημιουργήσετε τα δικά σας παζλ, υπάρχουν διαθέσιμες διαδικτυακές πηγές όπως το «Jigsaw Planet» (https://www.jigsawplanet.com/) που σας επιτρέπει να δημιουργείτε τα δικά σας παζλ χρησιμοποιώντας μια εικόνα της αρεσκείας σας και διαχωρίζοντας την σε κομμάτια παζλ.

Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να έχετε όλα τα στοιχεία σας σε κάρτες και το πίσω μέρος της κάθε κάρτας να συμβολίζει κάτι το οποίο μόλις ενωθούν όλες μαζί θα δώσει ένα άλλο στοιχείο ή τη λύση. Σε αυτήν την ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε ένα δωρεάν, επεξεργάσιμο υπόδειγμα για αυτό το σκοπό:

Άλλοι χειροπιαστοί γρίφοι μπορεί να αποτελούνται από κουτιά που απαιτούν το σωστό προσανατολισμό των κλειδαριών προκειμένου να ανοίξουν. Αυτά αποκαλούνται «κουτιά σπαζοκεφαλιάς» ή «κουτιά παζλ». Η ιδέα πίσω από αυτό είναι να καταλάβουν οι μαθητές την ακολουθία που απαιτείται για το άνοιγμα του κουτιού. Αν δεν είναι διαθέσιμο ολόκληρο το κουτί, οι κλειδαριές προσανατολισμού υπάρχουν και ξεχωριστά.

Υλικό και Πηγές

Jigsaw Planet: Διαδικτυακή πηγή που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας παζλ χρησιμοποιώντας μια εικόνα της αρεσκείας σας και διαχωρίζοντας την σε κομμάτια παζλ.

Είναι εξίσου πιθανό να βρείτε δωρεάν πηγές που δημιουργήθηκαν από άλλους καθηγητές διαδικτυακά και δωρεάν. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχει ένα επεξεργάσιμο υπόδειγμα για τη δημιουργία των δικών σας γρίφων.

Δωρεάν διαδικτυακό επεξεργάσιμο υπόδειγμα για τη δημιουργία γρίφων:

Διαδικτυακή ιστοσελίδα που πουλάει κουτιά παζλ,, είτε για έμπνευση είτε για αγορά

Υλικά και Πηγές
Visuals: • Freepik. (2018). Egyptian hieroglyphics background with flat design Free Vector. www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-vector/egyptian-hieroglyphics-background-with-flat-design_2720578.htm#page=1&query=hieroglyphs&position=4 • Freepik. (2018). Team checking giant check list background Free Vector. www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-vector/team-checking-giant-check-list-background_4058697.htm#page=1&query=testing&position=41 • Harishs. (n.d.). www.pixabay.com. https://pixabay.com/fr/illustrations/apprentissage-astuce-l-%C3%A9cole-objet-3245793/ • pikisuperstar. (2019). People putting puzzle pieces together Free Vector. www.freepik. https://www.freepik.com/free-vector/people-putting-puzzle-pieces-together_5949654.htm#page=1&query=design%20puzzle&position=24 • QuinceCreative. (n.d.). www.pixabay.com. https://pixabay.com/fr/illustrations/arrow-cible-gamme-bullseye-2889040/ • Waewkidja. (2016). Think outside the box quotes business concept Free Photo. www.freepik.com. https://www.freepik.com/free-photo/think-outside-box-quotes-business-concept_1147904.htm#page=1&query=out-of-the-box%20thinking&position=26