Защитете тайното изобретение

Ние сме по време на Втората световна война. Германски шпионин е събрал информация за РАДАР на Робърт Уотсън Уат. Като членове на Британската тайна разузнавателна служба (SIS) по време на Втората световна война (също известна днес като MI6 днес), вие трябва да намерите куфарчето на шпионина в негово отсъствие и да унищожите информацията, преди тя да достигне до висшите сфери на германците военни.
По време на Втората световна война Робърт Уотсън Уот е помолен да защити нацията от нацистките самолети от британското правителство. Той разработи машина, способна да открие самолет в полет, преди да бъде видим. Той нарече това РАДАР (Радио откриване и обхват), тъй като използва радиовълни. Нацистите имат шпиони навсякъде, така че един от тях успява да събере информация за тази машина. Трябва да влезете в къщата му и да търсите навсякъде улики относно местоположението на куфарчето му. Писма в неговия офис, ключове и цифри ще ви бъдат полезни, за да го намерите, както и да разбиете кода на ключалката му. Според вашите източници той трябва да се върне от вечерните си задължения максимум след час. Трябва да намерите и унищожите доказателствата, преди той да се върне.