Повече от цветове

Лабиринт за бягство в художествена галерия на Марк Ротко. Пътят може да е много дълъг, ако просто гледате цветовете. Това трябва да бъде кратък и вълнуващ път, ако виждате повече от просто цветове.
Ротко не се съобразяваше със света, той винаги търсеше бягство. Вие също сте в капан в художествена галерия на Ротко. Имате 60 минути, за да проучите, анализирате и избягате с произведенията на Ротко. Някои картини са само прозорците към света, други са просто форми, които не водят никъде, но само една е истинската врата към реалния свят. Тази една картина ще ви даде ключа към изхода, думата, която е не само билетът за излизане, но и смисълът на цялото съществуване на човечеството, според Ротко. Ето някои съвети от Учителя: „Ако сте развълнувани само от цветовите връзки, пропускате смисъла. Интересно ми е да изразявам големите емоции – трагедия, екстаз, гибел.” „Идеите и плановете, които съществуваха в ума в началото, бяха просто вратата, през която е напуснала света, в който се появяват.” Всяка картина е енигма, която, когато бъде разгадана, ще ви предостави число или символ, който също ще ви преведе през монументалния свят на този велик художник. Всяка картина има цитат, за да ви даде намек, всяка картина има емоции и ... числа. Дръжте очите и сърцата си отворени!