Безкрайна математика на Ешер

Симетрия и асиметрия или изометрия. Алгебрата и геометрията, заснети в изображения, може да ви подлудят, но с ограничено време и ограничена безкрайност би трябвало да можете да избягате.
Човекът не е в състояние да си представи, че времето може да спре. За нас, дори ако Земята престане да се върти около оста си и да се върти около слънцето, дори и да няма вече дни и нощи, лета и зими, времето ще продължи да тече вечно. ... Всеки, който се гмурка в безкрайността, както във времето, така и в пространството, все по-напред, без да спира, се нуждае от фиксирани точки, километрични стълбове, защото в противен случай движението му е неразличимо от стоенето на едно място. Трябва да има звезди, покрай които той стреля, маяци, от които да измерва разстоянието, което е изминал. Той трябва да раздели своята вселена на разстояния с дадена дължина, на отделения, повтарящи се в безкрайна последователност. Всеки път, когато премине границата между едно и следващо отделение, часовникът му тиктака. … (M.C. Escher) Вместо безкрайност ще имате само 60 минути, за да разрешите безкрайните загадки, оставени ни от M. C. Escher. Но не ходете сами в създадения от него свят, вземете приятел, който може да ви изведе до изхода, преди да сте напълно изгубени в безкрайни стълби!