Счупени сателити

Сателитните снимки на града са счупени. Използвайте бележките на Питагор, за да изчислите дължини и площи на сградите, за да подобрите плана на града.
Системата за сателитни изображения на града е повредена. Сателитните изображения вече не могат да изчисляват площите на определени ключови сгради в града и дължината на страните на всяка сграда. Изпълнителите в района няма да могат правилно да оценят разстоянието от други сгради, ако нямат тези измервания. Трябва да използвате бележките и насоките на Питагор, за да направите точни изчисления на необходимите измервания, използвайки сателитните изображения. Посочихме кои измервания са жизненоважни за изчисляване, поне докато услугата не бъде фиксирана. След като приключите, въведете ги в софтуера, свързан към сателитната услуга, и те ще бъдат автоматично синхронизирани. Ръчните записи ще помогнат на софтуера да се коригира автоматично и да възстанови проблема за нула време. Ако не можете да разберете това бързо, ще предизвикате още по-големи смущения в града. Побързайте, изпълнителите започват работа след 50 минути, можете ли да успеете?