Човешка верига от любители на книгите

Може никога да не се повтори, но веднъж бяхте заключени в стаята за съхранение на библиотеката. Библиографията също е наука, но може да се нуждаете от много STEAM умения, за да избягате...
Вие сте група млади хора, които помагат на библиотеката, пренасяйки книги от старата библиотека в новата в Човешката верига на любителите на книгите. Бяха ви помолили да поставите книгите на рафтовете в произволен ред, но спретнато, за да бъдат добре видими, и да се сортират по-късно. Изведнъж се чу ритник, като от земетресение и всички рафтове се разлюляха, но останаха, но книгите като по команда се плъзнаха на пода. Купища книги, планина от книги. Дали да викаме за помощ, чудеше се някой. Но сега разбираш, че и вратата е блокирана. За какво е шегата? Хей, ти се обади, хей! Никой не ви чува, тъй като тази стая е в мазето. Оглеждате се и сега виждате надписа на конеца, идващ от лампата на тавана: „Ключът е в стаята; не всички книги са книги!” Библиотеката ще бъде затворена след 60 минути, така че имате доста кратко време за търсене, решаване и намиране на ключовете, за да разбиете това хранилище на библиотеката в мазето!