Георги С. Наджаков

Георги Наджаков (на български: Георги Наджаков) (26 декември 1896 – 24 февруари 1981) е български физик. Най-забележителното му постижение са фотоелектретите.

• Георги Наджаков става член-кореспондент на Гьотингенската академия на науките (1940) в Германия, член на Българската академия на науките (1945) и член на Руската академия на науките (1958). Софийският университет го изпраща да специализира в лабораториите на Пол Ланжевен и Мария Кюри в Париж, където една година изследва фотоелектричеството. Той експериментално изследва фотопроводимите свойства на сярата. Той подготвя постоянното фотоелектрено състояние на материята за първи път и публикува своята статия през 1937 и 1938 г. Той нарече електрета, открит от Мототаро Егучи през 1919 г., термоелектрета и електрета, открит от него през 1937 г., фотоелектрет. Най-забележителното му постижение са фотоелектретите. Практическото му приложение доведе до изобретяването на фотокопирната машина от Честър Карлсън няколко години по-късно.