Модул за електронно обучение

Глава Урок
0
Въведение на модула
Подготвяне на модератора в играта Escape стая
60минути
Участниците ще знаят кой е модератора и какви са практическите задачи и задълженията на модератора в Escape стая.
  • Да се представи модератора
  • Да се даде информация за ролята на модератора и неговите задачи

Съдържание

Какво прави модератора истински мастър?

Модераторът е човек, който организира и наблюдава ролевата игра, по-точно описвайки детайлите на историята, които не са контролирани от играчите.

Също така е важно за един модератор да запази позитивната атмосфера, която в същото време да съответства със тематиката на играта, през целия процес – от момента, в който участниците влязат в Escape Стаята до напускането ѝ. Език, глас, интонация, и хумор се използват като инструменти, за да се запази подходящата атмосфера и интереса по време на играта.

Да бъдеш добър модератор е предизвикателство близко до това да бъдеш добър учител или треньор. Най-добрите учители позволяват на учениците да се ангажират с проблеми, да проучват, да откриват, сами да учат и да се намесват само когато е нужно, за да се избегне прекаленото изнервяне на учениците. Важно умение е да можеш да прецениш ситуацията, за да знаеш кога да се намесиш и кога не. В случаи на образователни Escape Стаи, модераторът обикновено е учител, който познава своите ученици, техните учебни цели и като цяло е по-добре запознат със ситуацията.

Например, когато става въпрос за управлението на Escape Стая, вниманието и гъвкавостта са ключови. Добрия модератор трябва да разбира, когато играчите имат нужда от подсказка и кога трябва да бъдат оставени сами да се оправят, тъй като е доста изнервящо когато играчите са толкова близко до откритие, но момента им бъде отнет от прибързана подсказка.

Методите за разпределяне на подсказки варира повечето пъти, това е така, защото модераторите наблюдават играчите и ще предложат подсказка, когато прецени, че е уместно. Най-често срещаната стратегия за даване на съвети, е когато самият участник помоли за подсказка. Това може да бъде направено със звънене или почукване, след което модераторът идва на помощ, това може да бъде направено и чрез уоки-токи или микрофони в стаята, или може да бъде извършено дигитално през компютър. За повече информация за подсказките вижте урок 20.

Работата на модератора е да:


Представи играта накратко на участниците за темата, идеята, правилата, съдържанието, и възможните резултати от играта. Escape стаите държат участниците под напрежение и затова модераторът е толкова важен, когато става въпрос за подготовката на играчите, организирането, наблюдението, и насочването им. Модераторът също така има отговорността да отговаря на въпросите на участниците подробно.

Запознайте играчите с инструктажа за безопасност; Задължение на модератора е да познава протоколите за безопасност и да инструктира участниците преди играта за тяхното здраве и безопасност, за да е сигурно, че участниците са наясно с възможните опасности, рискове и условията на играта.

Обяснете или дайте кратко представяне на начина, по който ключалките и шифрите се използват в играта.. Това трябва да бъде направено без да се разкриват начините за бягството от Ескейп стаята.

Представете наблюдение и обсъдете начин за даване на подсказки; Модераторът трябва да обясни начина, по който участниците биват наблюдавани по време на играта. Както и вида на подсказките, които ще могат да получат, в какви ситуации и по какъв начин ще ги получат.

Погрижете се всички играчи да имат равен шанс; Модераторът трябва да управлява играта по честен, разумен начин, включващ всички участници, възможно най-много. Всеки трябва да има равен шанс в решаването на пъзелите и печеленето на играта.

Погрижете се всички физически пъзели да функционират по план; Отговорност е на модератора да провери и да се погрижи за това всички физически части, реквизити и пъзели да са функциониращи без дефекти, които могат да развалят играта. Старателна проверка трябва да бъде проведена преди всяка игрова сесия.

Помогнете на играчите когато се въртят в кръг или са обезсърчени. Модераторът на образователната Escape стая трябва да се погрижи, че всички ученици се наслаждават на играта, докато са в стаята, следователно той трябва да се стреми към това да предостави приятно, честно и гладко преживяване за всички участници. Това трябва да бъде направено чрез наблюдение и преценка на ситуацията, кога да прекъсне и да подскаже, и кога не.

Уверете се, че участниците няма да нанесат щети на помещението, оборудването, пъзелите и други участници. Това може да бъде направо като се наблюдават участниците чрез видео камери или като сте в самата стая с играчите. Модераторът трябва да има план за извънредни ситуации. Пример: Когато образователната Escape стая е била обзаведена в противопожарна служба, за да научи участниците как да се справят с огън, модераторът, облечен като пожарникар, е останал в стаята като статуя, за да наблюдава играта сред скъпото оборудване на отделението.

Като заключение, най-важната роля на модератора е да бъде грижовен към Escape стаята, да показва вълнение за това на всички участници като ги вземе със себе си за да опитат от това вълнуващо, приятно и значимо преживяване. Да си модератор в образователна Escape стая много често означава да си учител, който е създал играта, така че най-важната задача е да бъде лесно управляема.

Материали и ресурси