Creation Guide

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Имате ли интерес да използвате модела на Escape Room в преподаването?

Това ръководство е това, което търсите!

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
Част 1: ПОВЕСТВОВАНИЕ В ЕСКЕЙП СТАИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ
Част 2: КАК ДА СЪЗДАДЕМ ЕСКЕЙП СТАЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ STEAM
Част 3: РЕСУРСИ ЗА НАМИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Част 4: ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Част 5: РАЗСТРОЙСТВА ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Част 6: ПОЛОЖИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ ЗА МОМИЧЕТАТА
Библиография

0.1 Ескейп стая – ръководство за създаване

Това ръководство е създадено така, че да позволи на читателя да разбере всички стъпки, които се включват в процеса на проектиране на образователна ескейп стая от самото начало.
Целта му е да предостави много практична подкрепа на всички учители, които не желаят да използват предварително разработени образователни ескейп стаи.
В допълнение към проследяването на процеса на проектиране, който трябва да бъде в основата на работата, ръководството ще предостави инструменти и съвети, за да превърне вашата Ескейп стая в изживяване, което има необходимите характеристики, за да се използва за образователни цели.
Ръководството ще ви позволи да се задълбочите в някои много важни аспекти от гледна точка на дизайна на образователната ескейп стая:
 1. Разказ – биещото сърце на историята, което дава живот на Ескейп стаята. Осигурява тема, която може да подкрепи последователността в изживяването и да насърчи потопяването в историята и участието.
 2. Очакваният процес на обучение – причината за създаването на образователна ескейп стая.
 3. Потокът на играта – описва структурата и фазите на игровото изживяване за участниците.
 4. Проектиране на загадки – може да бъдат много различни видове и да включват както когнитивни, така и физически умения.
 5. Съвети за приобщаване и управление на потребности, свързани с обучителни разстройства.
 6. Последващ разбор – е една от най-важните фази, която следва играта (но често се пренебрегва), при която играчите се информират за обучението, което се проверява по време на играта.

Следвайки практическите съвети на ръководството, ще разберете как да създадете Ескейп стая, която може да бъде:

 • ангажираща, благодарение на задълбочено проучване на техниките за разказване на истории и полезни съвети за добро повествование;
 • подходяща за преподаване на съдържание на STEAM;
 • приобщаваща, благодарение на съдържание, специално проектирано да гарантира положително използване от ученици с увреждания и обучителни разстройства;
 • интерактивна, благодарение на съветите за полезни инструменти, достъпни онлайн;
 • положителна за усъвършенстване на момичетата,, благодарение на полезните предложения, които съдържат положителни модели за момичета, стимулиращи интереса им към STEAM темите.
 • 1: Кои са елементите, върху които трябва да помислим, за да генерираме ефективно и завладяващо игриво учебно изживяване?
 • 2: Как можем да проектираме образователна ескейп стая за STEAM? Как да свържем изживяването в ескейп стаята с програми STEAM и с други въпроси?
 • 3: Кои елементи трябва да се използват? И къде е възможно да се намери съдържание, което да се използва и да ни вдъхнови?
 • 4: Как можем да се справим с трудността и да подкрепим играчите по време на преживяването? Как да управляваме ефективния последващ разбор?
 • 5: Кои методи и подходи трябва да се използват, за да се включат ученици със специални обучителни разстройства?
 • Кои методи и подходи трябва да се използват за справяне с тази цел? И да реализираме идеите, предложени чрез образователна Ескейп стая? Ще открием седем вдъхновяващи истории за жените в STEAM!

Следващ раздел

ПОВЕСТВОВАНИЕ В ЕСКЕЙП СТАИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ