Партньори

Интелектуалните резултати на STEAMER се създават от европейски консорциум в рамките на проект Erasmus + KA2 за училищно образование и иновации, в който участват публични и частни организации от шест различни държави (Франция, Белгия, България, Италия, Литва и Кипър).

LogoPsyCom е белгийска организация, специализирана в специфични разстройства на ученето (SLD), включително дислексия, диспраксия (или SSD), дискалкулия и др. Всички логопеди са експерти в тази област и техният опит често се търси от няколко болници и университетски клиники.

Les Apprimeurs е френска компания, специализирана в създаването на индивидуални цифрови решения за секторите на образованието, културата и обучението.

Citizens In Power (CIP) е независима неправителствена организация с нестопанска цел от Кипър, която се занимава с нуждите на хората чрез участието им в социалния и гражданския живот, като им предоставя едновременно иновативни материали и безплатни обучения, свързани с различни области като образование (включително онлайн обучение), приобщаване, предприемачество и бизнес, култура, пазар на труда и учене през целия живот. CIP основно цели развитието на образованието, предприемачеството и ученето през целия живот в Кипър и в чужбина. За постигането на тези цели CIP поддържа постоянно сътрудничество с водещите университети, училища, неправителствени организации и изследователски организации в Кипър за разработването на проекти, обучения и учебни материали. CIP запазва ценна мрежа от професионални обучители и образователни експерти с опит както във формалното, така и в неформалното образование.

Work in Progress е организация за събития и се занимава по-специално с промоция на туризма. Нейната мисия е да проектира и прилага интерактивни културни преживявания и да предложи нов начин за подобряване и наслаждение на италианското културно наследство. Целта на организацията е да създаде формати, които да направят участника главен герой на ангажиращи, интерактивни и потапящи преживявания и да го привлекат директно да изживее приключение, за да открие територията.

Лиепая Райнис средно училище № 6 се намира в западната част на Латвия, на брега на Балтийско море в град Лиепая. Училището предоставя висококачествени образователни услуги на повече от 600 ученици от 5 до 12 клас. Училището е едно от водещите национални училища по отношение на иновациите и подобряването на смисленото използване на информационните технологии.

Целта е увеличаване на дейностите по интернационализация, участие в международни и национални проекти, подобряване на уменията и компетентностите на персонала и учениците чрез използване на чужди езици, предприемачески умения, ИКТ умения, други култури и лидерство. Ние сме едно от училищата на Microsoft Showcaseschool, eTwinning, Junior Achievement, EcoSchools и Erasmus, които споделят най-добрите практики и опит на национално и международно ниво.

Ключовите думи за нашата организация са: технологии, предприемачество, околна среда и международно образование. Нашата визия е да развиваме социални, лични и професионални умения и компетенции на учениците, използвайки иновативни, креативни, технологични и лидерски методи за обучение, за повишаване на здравата, социално активна, ценностна и отзивчива личност.

32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски ”се намира в центъра на столицата на България - София. Основано е през 1896 г. и е успяло да се превърне в едно от най-големите и известни училища в столицата, предоставящо образователни услуги на повече от 2000 ученици от 1 до 12 клас. Училището се гордее с високо мотивиран и квалифициран персонал, доказвайки своята заслуга не само в ежедневната работа в областта на образованието, но и в участието в няколко европейски и национални образователни проекта, както като координатор, така и като партньор.

Училището е профилирано в изучаване на чужди езици и английският език се изучава от първи до 12 клас. Във втори клас се въвежда втори чужд език. Училището предлага на своите ученици двуезично образование по история, география, биология, химия, изкуство и философия. Тези предмети се преподават на английски език в гимназиалния етап.