Да поправя кола

Учениците са взели кола за екскурзия от столицата до морския бряг. За съжаление, в средата на пътуването им двигателят на колата спира да работи и те са заседнали насред нищото без провизии. Учениците трябва да ремонтират двигателя, като решават гатанки от областта на физиката (магнетизъм и електричество) и технологии.
Учениците са взели кола от столицата, пътувайки на екскурзия до морския бряг. За съжаление, в средата на пътуването им, двигателят на колата спира да работи и те са заседнали в знойния летен ден без вода и храна. Озовават се на безлюдно място без никой наоколо. Учениците трябва да ремонтират двигателя, като следват инструкциите, дадени от Никола Тесла, който се материализира пред тях като мираж, резултат от горещото време. Инструкциите са в набор от гатанки от областта на физиката (магнетизъм и електричество) и техниката. Те имат на разположение един час, за да постигнат целта си, преди да се появят залеза и койотите.