Връзката между Covid-19 и прилепите

Група палеонтолози (ученици) проучват различни пещери, за да изучават прилепите и връзката им с пандемията от Covid – 19. Когато изведнъж таванът се срутва и те са в капан. Те трябва да използват знанията си по физика (светлина) и медицина, за да намерят изход. Имат един час, преди да загубят целия си кислород.
Група палеонтолози (ученици) проучват различните пещери, за да изучават прилепите и връзката им с пандемията на Covid-19, когато таванът в една от пещерите се срутва и те са в капан. Те имат ниско снабдяване с храна, вода и кислород. Температурата е стабилна, но не са оборудвани правилно. Те трябва да намерят начин да оцелеят в животозастрашаващата ситуация, като завършат първата си задача. Те трябва да използват своите знания и компетенции по физика (светлина) и медицина, за да намерят изход. Те ще трябва да решат набор от пъзели в едночасовия кадър, преди да консумират целия наличен кислород и да умрат.