И все пак се движи!

Процесът срещу Галилео Галилей е към своя край. Имате един час, за да намерите доказателства за невинността на учения и да докажете неговата теория. Ако успеете, ще спасите гения от затвора.
Беше краят на юни 1633 г. В продължение на шест месеца Галилей беше разпитван, дори до степен на изтезания. Той беше обвинен в две неща: „придържане и вярване на фалшивата доктрина, противно на Светото писание, че слънцето е центърът на света“ и „държане и вяра, че една доктрина, която е декларирана и дефинирана в противоречие със Светото писание, все още може да бъдат държани и защитавани като доказуеми”. В края на деня съдът ще произнесе присъда. За негово щастие, Галилео ви е оставил ключа от неговия офис, където се съхранява цялата му работа. Имате един час, за да намерите доказателства за невинността на учения преди последните часове на неговия процес и всъщност да докажете неговата теория за хелиоцентризма.