Димитър Пасков

Димитър Пасков е български химик, ръководил екипа на Софарма, който извлича нивалин (галантамин) през 1959 г. Той е един от основателите на българската експериментална фармакология.

Димитър Пасков, който е роден през 1914 г., е самообразован химик. Основното му откритие е Нивалин (Галантамин). Оригиналният Фито препарат е екстракт от алкалоида от луковици от обикновено кокиче. Галантамин хидробромид (Нивалин) има формула C17H21NO3.HBr и молекулно тегло 386,3. Нивалин се използва особено в неврологията при лечението на полиомиелит. Използва се успешно и за лечение на прогресивна мускулна дистрофия, миастения гравис, миопатии и др. Откриването на свойствата на кокичето (нивалина) става случайно, когато лекарят забелязва подобрение при момиче, болно от полиомиелит, което несъзнателно пие от вода от чаша кокичета, които родителите й бяха оставили на масата до леглото й. Професор Пасков е автор на повече от 120 труда в областта на фармакологията, както и на учебник за студенти и лекари.