Модул за електронно обучение

Тест Част 5
0
Въведение на модула

В1. От какво се състои оборудването?

a. Реквизит и атмосфера
b. История и подробен сценарий
c. Гатанки и пъзели

В2. В контекста на Ескейп стаята, как трябва да се дефинира дизайнът?

a. Стремеж да се придобие набор от знания чрез интелектуална работа или опит
б. Стремеж да се създадат нови обекти(или среди), които са едновременно естетически и функционално подходящи
в. Да се схване значението на нещо

Урок 21:

В3. За заблуждаващите улики…

a. Трябва да се използват с повишено внимание, играчите може да ги възприемат като загуба на време
б. Те могат да се считат за интересни, когато изискват кратко време за решаване или могат да добавят нещо към играта (хумористична страна, учебно съдържание и т.н.
в. Всички изброени

В4. Предметите, присъстващи в сцената, са по-ефективни, ако :

a. Са както конкретни, така и метафорични
б. Те могат да стимулират въображението, като са абстрактни
в. Те са малко в контраст с атмосферата, за да заинтригуват повече потребителя

В5. Трябва да се има предвид пространството:

а. Важно е, но не толкова колкото наративната конструкция:
б. Неутрален елемент
в. Не контейнер, а генератор на събития

Урок 22:

В6. Какво е видео?

a. Драматично произведение с музика и текст
б. Техника за запис и гледане на движещи се картини.
в. Творба нарисувана на дървено платно

В7. Кое от следните не е незаменим критерий за образователно видео?

a. Иснтрукционалното видео трябва да е цветно.
б. Педагогическия смисъл трябва да е ясен.
в. Концепциите включени трябва да са различни

В8. Какво можеш да създаваш със софтуера H5P

a. Интерактивно видео
б. Видео в 360 градуса
в. Анимирани GIFs

Урок 23: 

В9. Как работи добавената реалност, базирана на наслагвания?

а. Работи чрез разпознаване на обекти
б. С геолокация
в. Той открива и реагира на човешкото взаимодействие

В10. Какво е добавена реалност?

а. Използва реалния свят за показване на информация в реалния свят.
б. Потапя потребителя във виртуален свят, моделиран в 3D
в. Записва видео във всички посоки едновременно

В11. Как работи базирана на маркери добавена реалност?

а. Той използва локализация
б. Той открива и реагира на човешкото взаимодействие
в. Чрез сканиране на QRCode

Урок 24:

В12. Какво е другото име, използвано за да се говори за потапящо видео?

а. Интерактивно видео
б. Сферично видео
в. Видео със субтитри

В13. Потапящата видео техника ви позволява да записвате видео под ъгъл от колко градуса?

a. 180°
б. 90°
в. 360°

В14. Кое от следните предложения не може да бъде контролирано при прожектиране на потапящо видео?

а. Цвят
б. Скорост на четене
в. Управление

Урок 25:

В15. Какво включва категорията звуков пейзаж?

a. Фотография и рисуване
б. Видео и музика
в. Музика и звук

В16. Какво е звуков дизайн?

а. Дисциплина, която цели хармонизиране на човешката среда
б. Изкуството да се използват звукови елементи за постигане на ефект
в. Получаване на изображение с камера

В17. Какво ви позволява да направите платформата Voice Changer?

а. Създавайте звукови ефекти и модифицирайте онлайн гласове в различни модели
б. Създаване на музика с инструменти
в. Игра на караоке

Отговори

B1: a
B2: б

Урок 21

B3: в
B4: a
B5: в

Урок 22

B6: б
B7: a
B8: a

Урок 23

B9: a
B10: a
B11: в

Урок 24

B12: б
B13: в
B14: a

Урок 25

B15: в
B16: б
B17: a