Модул за електронно обучение

Тест Част 3
0
Въведение на модула

УРОК 9

В1. Кои са най-важните елементи на един разказ? 

а. Няма точно определени елементи, важен елемент е основната идея
б. Не е само един, поне четири са: съдържанието, контекстът, сюжетът, завръзката
в. Посланието, което хората получават от него

В2. Как можем да определим следната история: „Продава се. Бебешки обувки. Неносени.”? 

а. Енигма, която има повече от един отговор
б. Не е история, твърде кратко е, за да предаде някакво послание
в. Много кратка история, която може да предаде силно послание, а то да провокира въображението ни

В3. Изхождайки от идея, как можем да построим темата? 

а. Трябва да определим идеята, която да отговаря на ясна цел
б. Трябва да измислим финала на разказа на първо място
в. Трябва да определим главния герой и да имаме ясна представа за неговото поведение

УРОК 10

В4. Каква е функцията на метода множествен избор?

а. Помага в избора на взаимоотношенията между героите
б. Стимулира креативността и въображението на автора
в. Решава кой е най-добрият завършек на разказа

В5. Защо сюжетът на детективския разказ може да се използва като модел за развитието на сюжета?

а. Най-популярен е
б. Позволява да се изхожда по-скоро от рационален и програмен подход
в. Най-опростен и схематичен е и позволява да се създават реалистични сценарии

В6. Защо говорим за „конфликт” в повествователната структура?

а. Защото да опишеш конфликт е най-лесният и най-бързият начин да засилиш интереса на читателя
б. Защото се използва като метод, който развива сюжета
в. Защото присъства във всеки разказ, пресъздавайки елемента на „разруха“, който подтиква главния герой към промяна

УРОК 11

В7. Защо е важно да се определи „фабулата”?

а. За да имаме точна представа за поредността на събитията в хронологичния им ред
б. За да сме сигурни, че посланието, което искаме да предадем, достига до читателя
в. За да преценим кое е наистина нужно, за да се избегне повторението в разказа и за да не се изгуби вниманието на читателя

В8. Върху колко момента е важно да се съсредоточим за един добре развит разказ?

а. Върху шест: въведение, необикновено събитие, последици, реакции, отражения
б. Върху три: представянето на главния герой, обстоятелствата, при които историята възниква, и заключението
в. Няма точно определени моменти, те зависят от разказа и от стила на автора

В9. Какво представлява „необичайното събитие” в повествователния жанр?

а. Главното събитие в разказа
б. Цялостна промяна или очаквано последствие в сюжета
в. Сърцето на разказа, кореспондира с причината, която създава кулминацията и преобръща обикновения живот на главния герой

ОБЩИ ВЪПРОСИ

В13. Кое твърдение е вярно?

а. Въображението е по-важно за писателя, отколкото за читателя
б. В един разказ всички детайли трябва да бъдат ясни и добре подчертани от автора, за да не объркат читателя
в. Идеята на разказа трябва да се появи от всичко, което провокира креативността

В14. Какво може да се получи от две случайно избрани думи?

а. Заглавие
б. Идея за история
в. Енигма

Отговори

Урок 9

B1: б
B2: в
B3: а

Урок 10

B4: б
B5: б
B6: в

Урок 11

B7: а
B8: а
B9: в

ОБЩИ ВЪПРОСИ

B13: в
B14: д