Модул за електронно обучение

Тест Част 2
0
Въведение на модула

B1. Какво прави образователната ескейп стая по-добра образователна дейност и опит?

а. Обстойно планиране на пъзели.
б. Процес на разбор, който да помогне на учениците да разсъждават върху дейността.
в. Избор на подходящи образователни цели.
г. Да се приоритизират образователните цели преди забавлението с Ескейп стаята.

B2. Кои са / не са ролите на модератора?

а. Да води брифинг.
б. Да води дебрифинг.
в. Да се обяснят правилата за безопасност.
г. Да планира дейностите на Ескейп стаята.

Урок 5

B3. Изберете вярното твърдение:

а. Забавлението и ученето са най-важни за дизайна на ефективната образователна игра.
б. Балансът между забавление и учене е най-важен за дизайна на ефективната образователна игра.
в. По-малкото забава и повечето учене е най–важно за дизайна на ефективната образователна игра.

B4. Изберете вярното твърдение:

а. Добрите escape стаи са създадени по такъв начин, че да могат да се разгадаят самостоятелно, така че играчите да не трябва да комуникират помежду си и да се сработват, за да разрешат пъзелите.
б. Добрите escape стаи са създадени по такъв начин, че да не могат да бъдат разгадани от всички играчи освен ако не комуникират помежду си и не си помагат, за да разрешат пъзелите.
в. Добрите escape стаи са създадени по такъв начин, че да не могат да бъдат разгадани самостоятелно, затова играчите трябва да комуникират помежду си и да се сработват, за да разрешат пъзелите.

B5. Кои три STEAM умения имат много малък фокус върху себе си в класната стая, но са високо ценени за STEAM образованието:

a. Статистика, аргументация и взимане на решения, на базата на данни;
б. Висша математика, решаване на проблеми и измерване;
в. Учене чрез правене, учене да се учиш, учене да бъдеш;

Урок 6

B6. Изберете правилната дефиниция:

а. Брифингът е набор от правила за безопасност.
б. Брифингът е набор от инструкции за играта.
в. Брифингът е въведение в предисторията на играта.
г. Брифингът е кратко обяснение на целите на играта
д. Брифингът е всичко споменато отгоре

B7. Довършете изреченията:

а. Дебрифингът е от решаващо значение, защото …
б. Участниците трябва да променят …
в. 5 -те различни групи от въпроси за дебрифинг са: Усещания, …….

B8. Защо е важно да обвържем Escape стаята с дебрифинг?

а. За да се забавляваш.
б. За да позволите на участниците мислено да излязат от стаята.
в. За да позволите на администратора на играта да подготви Escape стая.

Урок 7

B9. Наименувайте поне 5 различни задачи за модератора:

1) __________________________________
2) __________________________________
3) __________________________________
4) __________________________________
5) __________________________________

B10. Добрият модератор е сравнен с

a. добър пожарникар
б. добър учител
в. добър инструктор

B11. Спрямо съдържанието на урока, какви са ключовите качества на модератора?

a. честност и равенство
б. Внимание и гъвкавост
в. стриктност и точност

Урок 8

B12. Колко пъти авторите предлагат да тестват Escape Стаята?

а. Веднъж.
б. Два пъти.
в. Три пъти.
г. Четири пъти.

B13. Alfa лаборанти са:

а. Членове на семейството.
б. Вътрешни служители.
в. Реални потребители на продукт.

B14. Назовете поне три вида отзиви, споменати в урока:

a.
б.
в.

Отговори

B1:
B2: б, г
B3: б
B4: в
B5: а
B6: д
B7: Отворени отговори.
B8: б
B10: б
B11: б
B12: г
B13: б
B14: дискусия, въпросник, карти Dixit.